Young person using a tablet

Holiadur i blant a phobl ifanc

Mae ein holiaduron nawr ar gau

Gwybodaeth bwysig

  • Dydyn ni ddim yn gofyn am dy enw
  • Does dim atebion cywir neu anghywir
  • Does dim angen i ti ateb unrhyw gwestiwn dwyt ti ddim eisiau ateb

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd atebion plant yn dangos i ni sut mae plant a phobl Cymru yn teimlo am beth sydd angen newid.

Bydd y wybodaeth yma yn yn ein helpu ni i ddweud wrth Lywodraeth Cymru beth sydd angen newid i wella bywydau plant.

Bydd y wybodaeth hefyd yn helpu pobl eraill sy’n gwneud penderfyniadau yn dy fywyd i wybod sut rwyt ti’n teimlo am bethau gwahanol.

Fformatiau eraill

Os rwyt ti eisiau’r holiadur mewn fformat arall, cysyllta gyda ni os gweli di’n dda.

Hysbysiad Preifatrwydd

Darllena ein hysbysiad preifatrwydd (Agor fel PDF)

Os rwyt ti angen cyngor

Mae tîm Rocio yn gallu dy helpu di os wyt ti’n teimlo dy fod ti’n cael dy drin yn anheg neu ddim yn derbyn dy hawliau.

Os rwyt ti angen help, cysyllta gyda ni trwy ebostio, anfon neges trwy ein gwefan, neu ffonio.