Gweld y testun: Bach Canolig Mawr
A picture of Rocio Cifuentes

Gobeithion i Gymru

Rhwng Mai a Thachwedd 2022, byddwn ni’n gofyn i filoedd o blant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr, a gweithwyr proffesiynol am eu gobeithion i Gymru – y pethau maen nhw eisiau newid i wneud Cymru’n lle gwell i blant i dyfu fyny.

Bydd eu profiadau a’u safbwyntiau yn siapio ein gwaith dros y tair blynedd nesaf.

Comisiynydd Plant newydd

Rocio Cifuentes yw Comisiynydd Plant newydd Cymru.

Ei swydd yw gwthio am newidiadau positif i blant a phobl ifanc, ac i wneud yn siŵr bod y Llywodraeth ac eraill yn gwneud popeth y gallan nhw i greu Cymru lle mae plant yn tyfu’n hapus, yn iach, ac yn ddiogel.

Mae hi eisiau popeth mae hi’n gwneud fel Comisiynydd Plant i fod yn seiliedig ar brofiadau a lleisiau plant a phobl ifanc.

Sut byddwn ni’n gwrando

Byddwn ni’n cwrdd wyneb-yn-wyneb gyda phlant a phobl ifanc ar draws Cymru dros y misoedd nesaf. Byddwn ni hefyd yn cwrdd â’u rhieni, a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw ac ar eu rhan.

Yn ogystal â defnyddio’r wybodaeth yma i ddechrau siapio ein gwaith, byddwn ni hefyd yn defnyddio’r safbwyntiau yma i ysgrifennu holiadur cenedlaethol i glywed lleisiau miloedd o blant ac oedolion.

Byddwn ni’n cyhoeddi’r holiadur yma yn yr hydref.

Sut byddwn ni’n ymateb

Rydyn ni’n bwriadu gorffen ein sesiynau wyneb-yn-wyneb, â’n holiadur cenedlaethol, erbyn mis Tachwedd.

Ar ôl hyn, byddwn ni’n ystyried yr holl safbwyntiau a phrofiadau mae plant ac oedolion wedi rhannu gyda ni.

Byddwn ni wedyn yn cyhoeddi ein Gobeithion i Gymru – wedi eu hysgrifennu ar sail profiadau a safbwyntiau plant a phobl ifanc, ac yr oedolion sy’n gweithio gyda nhw ac ar eu rhan.

Derbyniwch ein holiadur yn yr hydref

Os hoffech chi dderbyn linc i’n holiadur pan mae e wedi ei gyhoeddi yn yr hydref, cofrestrwch i’r rhestr e-bost yma (gwefan allanol).

Medrwch chi ddewis peidio derbyn ebyst wrthym ar unrhyw adeg drwy gysylltu gyda ni. Ni fyddwn yn rannu eich wybodaeth bersonol gyda unrhyw un arall. A ni fyddwn yn ei ddefnyddio am unrhyw bwrpas arall heblaw yr arolwg yma ac fe fyddwn ni’n dileu eich holl wybodaeth o’n systemau wedi i’r prosiect gwblhau.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am sut fyddwn ni’n defnyddio a storio eich wybodaeth bersonol, peidiwch oedi cysylltu â ni.