Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Adnoddau i gefnogi plant sydd wedi ffoi Wcráin

Adnodd i oedolion sy’n cefnogi plant Wcrainaidd

Mae’r dogfen PDF yma, gan Gomisiynydd Hawliau Dynol Wcráin, yn nodi adnoddau wê i helpu plant Wcrainaidd i astudio tra eu bod nhw i ffwrdd o’u cartrefi.

Llywodraeth Cymru – gwefan Noddfa

Mae’r gwefan Llywodraeth Cymru yma yn helpu ceiswyr cysegr i ddeall eu hawliau.

Pecyn adnoddau i ysgolion

Mae’r pecyn yma yn tanlinellu Erthygl 22 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn – ‘Os wyt ti’n ffoadur (refugee), mae gennyt ti’r un hawliau ag unrhyw blentyn arall yn y wlad’.

Cafodd y pecyn ei gyhoeddi i gydfynd gyda Diwrnod Byd-eang y Plant yn 2021.

Mae’n cynnwys cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth, bydd yn helpu’ch disgyblion i ystyried sut rydych chi’n croesawu a chefnogi ffoaduriaid yn eich cymuned.

Cyflwyniad ar gyfer Gwasanaeth

Bwydlen o Syniadau

Anoddau Eraill