Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn – Gwybodaeth i rieni

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon yma i’ch helpu chi ddysgu mwy am hawliau plant.

Mae hawliau plant yn amlinellu y pethau sydd ange ar blant i gael y cyfle gorau o dyfu’n hapus, yn iach ac yn ddiogel.