Cysyllta

Dyma sut i gysylltu gyda ni:

Rhif rhadffon plant a phobl ifanc: 0808 801 1000

Neu danfonwch neges destun at 80 800 gan ddechrau eich neges gyda COM

Comisiynydd Plant Cymru
Ty Ystumllwynarth
Ffordd Phoenix
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FS 
01792 765600 
01792 765 601 
post@complantcymru.org.uk

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth a galwadau yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a galwadau a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd cysylltu yn Gymraeg yn arwain at oedi
Os hoffech chi cwyno amdanon ni, edrychwch ar ein ffurflen gwyno.