Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Cysyllta

Ffôn: 01792 765600

Rhadffôn: 0808 801 1000

Ebost

Ffurflen gysylltu
Pan fyddwch yn llenwi'r ffurflen hon, byddwn yn storio eich data dros dro fel y gallwn ymateb i'ch ymholiad (Sail Gyfreithiol Buddiant Cyfreithlon o dan GDPR). Am fanylion llawn, gweler ein gwefan Polisi Preifatrwydd.

Cyfeiriad Post

Comisiynydd Plant Cymru
Ty Ystumllwynarth
Ffordd Phoenix
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FS

Os hoffech chi cwyno amdanon ni, edrychwch ar ein ffurflen gwyno.

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth a galwadau yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a galwadau a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd cysylltu yn Gymraeg yn arwain at oedi