Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Comisiynydd Plant Cymru

Rydyn ni’n recriwtio

Rydyn ni'n recriwtio swyddog Polisi/Ymchwiliadau a Chyngor. Y dyddiad cau yw 9 Awst.

Darllenwch Fwy

Cymwysterau a’r Camau Nesaf 2021

Mae cymwysterau’n cael eu dyfarnu’n wahanol yn haf 2021. Mae’r dudalen yma’n rhoi gwybodaeth i chi am wahanol gymwysterau. Hefyd gallwch chi ddysgu sut mae cael cefnogaeth os ydych chi’n teimlo’n ansicr neu’n bryderus.

Darllenwch Fwy

Haf o Hwyl

Cymerwch gip ar ein tudalen newydd 'Haf o Hwyl' lle gall plant a phobl ifanc ddarganfod gweithgareddau a digwyddiadau gallant eu gwneud am ddim yr haf hwn yn eu hardaloedd lleol!

Darllenwch Fwy

Ein Gwaith Presennol

Pob tair blynedd rydyn ni’n cyhoeedi cynllun tair blynedd, sy’n amlinellu y gwaith byddwn ni’n eu gwneud er mwyn gwella bywydau plant. Cymerwch gip ar ein rhaglen waith presennol a'n prosiectau ar gyfer 2021/2022.

Darllenwch Fwy

Hwb Gwybodaeth Coronafeirws

Ein hwb gwybodaeth i deuluoedd a phlant, gyda chyngor, a tips sy'n ymwneud â'r Coronafeirws.

Darllenwch Fwy

Fy Nghynllunydd

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth defnyddiol ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal

Darllenwch Fwy

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi gwrando ar brofiadau pobl ifanc o seiberfwlio yng Nghymru, ac wedi creu adnoddau i helpu creu newid.

Darllenwch Fwy

Taclo Islamoffobia

Rydyn ni wedi creu adnoddau i helpu ysgolion drafod a thaclo Islamoffobia.

Darllenwch Fwy

Adroddiad Blynyddol 2020

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf.

Darllenwch Fwy