#EinCymru/#OurWales

Ar Ddydd Gŵyl Dewi, rydyn ni’n gofyn i ysgolion, clybiau ieuenctid a sefydliadau ledled Cymru ymuno â ni i ddathlu amrywiaeth a gwahaniaeth. Dysgwch mwy yma.

Darllenwch mwy

Taclo Islamoffobia: Adnodd Hawliau Plant i Ysgolion yng Nghymru

Darllenwch a lawrlwythwch ein hadnodd newydd i ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Darllenwch mwy

Dull Gweithredu Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Sut allwn ni osod hawliau plant ar ganol profiad addysg pob plentyn yng Nghymru? Darllenwch ein hadnodd yma

Darllenwch mwy

Stori Sam

Mae 'Stori Sam: Gwrando ar brofiadau plant a phobl ifanc o fwlio yng Nghymru' ar gael i'w ddarllen yma

Darllenwch mwy

Blog

Darllenwch blog y Comisiynydd Plant.

Ymchwiliadau a Chyngor

Angen cyngor ar fater sy'n effeithio plentyn neu person ifanc sy'n byw yng Nghymru? Efallai gallen ni helpu.

Cyfrannwch i’n gwaith

Rydyn ni'n rhedeg cynllun i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ac i grwpiau mewn cymunedau lleol. Dysgwch mwy.

Newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Drydar ar gyfer y newyddion diweddaraf