Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Comisiynydd Plant Cymru

Recriwtio Aelodau Newydd ar gyfer ein Panel Ymgynghorol Ifanc

Ydych chi rhwng 11-17 oed? Ydych chi'n teimlon'n frwdfrydig am hawliau plant? Yna gwnewch gais i ddod yn aelod o Banel Ymgynghorol Ieuenctid Comisiynydd Plant Cymru. Fe fydd angen i chi ddanfon eich cais atom erbyn ddydd Llun y 1af o Dachwedd.

Darllenwch Fwy

Coronafeirws a Ni – Medi 2021

Ar 10 Medi fe gyhoeddon ni ein hail adroddiad yn amlinellu ein gwaith yn ystod y pandemig. Mae'r adroddiad hon yn trafod y 12 mis diwethaf. Mae hi hefyd yn ystyried sut mae'r Llywodraeth ac eraill wedi ymateb i faterion sy'n effeithio ar blant

Darllenwch Fwy

Ein Gwaith Presennol

Pob tair blynedd rydyn ni’n cyhoeedi cynllun tair blynedd, sy’n amlinellu y gwaith byddwn ni’n eu gwneud er mwyn gwella bywydau plant. Cymerwch gip ar ein rhaglen waith presennol a'n prosiectau ar gyfer 2021/2022.

Darllenwch Fwy

Hwb Gwybodaeth Coronafeirws

Ein hwb gwybodaeth i deuluoedd a phlant, gyda chyngor, a tips sy'n ymwneud â'r Coronafeirws.

Darllenwch Fwy

Fy Nghynllunydd

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth defnyddiol ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal

Darllenwch Fwy

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi gwrando ar brofiadau pobl ifanc o seiberfwlio yng Nghymru, ac wedi creu adnoddau i helpu creu newid.

Darllenwch Fwy

Taclo Islamoffobia

Rydyn ni wedi creu adnoddau i helpu ysgolion drafod a thaclo Islamoffobia.

Darllenwch Fwy

Adroddiad Blynyddol 2020

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf.

Darllenwch Fwy