Peidiwch â dal yn ôl

Bydd 'Peidiwch â dal yn ôl', ein hadroddiad ar brofiadau pobl ifanc gydag anableddau dysgu a'u teuluoedd wrth iddyn nhw symud i oedolaeth, ar gael i'w ddarllen yma.

Darllenwch mwy

Rydyn ni’n recriwtio!

Ymunwch â'n tîm!

Darllenwch mwy

Erthygl 31: Adroddiad Sbotolau

Gwrandawon ni ar brofiadau dros 450 o blant a phobl ifanc ar draws Cymru er mwyn clywed sut mae nhw'n treulio eu hamser ymlacio a chwarae, a pha rhwystrau mae nhw'n eu hwynebu wrth wneud hyn.

Dull Gweithredu Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Sut allwn ni osod hawliau plant ar ganol profiad addysg pob plentyn yng Nghymru? Darllenwch ein hadnodd yma

Darllenwch mwy

Blog

Darllenwch blog y Comisiynydd Plant.

Ymchwiliadau a Chyngor

Angen cyngor ar fater sy'n effeithio plentyn neu person ifanc sy'n byw yng Nghymru? Efallai gallen ni helpu.

Cyfrannwch i’n gwaith

Rydyn ni'n rhedeg cynllun i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ac i grwpiau mewn cymunedau lleol. Dysgwch mwy.

Newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Drydar ar gyfer y newyddion diweddaraf