Rydyn ni’n recriwtio!

Ydych chi'n edrych am swydd Polisi neu Cyfranogiad? Anfonwch cais aton ni cyn 6 Ionawr!

Darllenwch mwy

Ein hadnoddau

Ewch i'n tudalen adnoddau i lawrlwytho deunyddiau ar gyfer ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, prifysgolion a cholegau, a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant.

Darllenwch mwy

Adroddiad Blynyddol 2017-18

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol 2017-18

Darllenwch mwy

Dull Gweithredu Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Sut allwn ni osod hawliau plant ar ganol profiad addysg pob plentyn yng Nghymru? Darllenwch ein hadnodd yma

Darllenwch mwy

Blog

Darllenwch blog y Comisiynydd Plant.

Ymchwiliadau a Chyngor

Angen cyngor ar fater sy'n effeithio plentyn neu person ifanc sy'n byw yng Nghymru? Efallai gallen ni helpu.

Cyfrannwch i’n gwaith

Rydyn ni'n rhedeg cynllun i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ac i grwpiau mewn cymunedau lleol. Dysgwch mwy.

Newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Drydar ar gyfer y newyddion diweddaraf