Bywydau Llawn: Mynediad Cyfartal – Adroddiad ar hygyrchedd i ddefnyddwyr cadair olwyn mewn ysgolion yng Nghymru

Sut gall awdurdodau lleol, Llywodraeth, ac ysgolion gwella'r ffordd mae nhw'n ffurfio cynlluniau hygyrchedd?

Darllenwch mwy

Taclo Islamoffobia: Adnodd Hawliau Plant i Ysgolion yng Nghymru

Darllenwch a lawrlwythwch ein hadnodd newydd i ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Darllenwch mwy

Dull Gweithredu Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Sut allwn ni osod hawliau plant ar ganol profiad addysg pob plentyn yng Nghymru? Darllenwch ein hadnodd yma

Darllenwch mwy

Blog

Darllenwch blog y Comisiynydd Plant.

Ymchwiliadau a Chyngor

Angen cyngor ar fater sy'n effeithio plentyn neu person ifanc sy'n byw yng Nghymru? Efallai gallen ni helpu.

Cyfrannwch i’n gwaith

Rydyn ni'n rhedeg cynllun i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ac i grwpiau mewn cymunedau lleol. Dysgwch mwy.

Newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Drydar ar gyfer y newyddion diweddaraf