Beth Nawr? Cymewch yr holiadur

Pa waith ydych chi'n meddwl dylai Comisiynydd Plant Cymru blaenoriaethu er mwyn helpu plant a phobl ifanc Cymru?

Darllenwch mwy

Adroddiad Blynyddol 2017-18

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol 2017-18

Darllenwch mwy

Peidiwch â dal yn ôl

Bydd 'Peidiwch â dal yn ôl', ein hadroddiad ar brofiadau pobl ifanc gydag anableddau dysgu a'u teuluoedd wrth iddyn nhw symud i oedolaeth, ar gael i'w ddarllen yma.

Darllenwch mwy

Dull Gweithredu Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Sut allwn ni osod hawliau plant ar ganol profiad addysg pob plentyn yng Nghymru? Darllenwch ein hadnodd yma

Darllenwch mwy

Blog

Darllenwch blog y Comisiynydd Plant.

Ymchwiliadau a Chyngor

Angen cyngor ar fater sy'n effeithio plentyn neu person ifanc sy'n byw yng Nghymru? Efallai gallen ni helpu.

Cyfrannwch i’n gwaith

Rydyn ni'n rhedeg cynllun i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ac i grwpiau mewn cymunedau lleol. Dysgwch mwy.

Newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Drydar ar gyfer y newyddion diweddaraf