Tasg Arbennig Llysgenhadon Gwych

Mae'n Tasg Arbennig Llysgehnadon Gwych yn fyw! Defnyddiwch ein adnoddau i gynllunio a hyrwyddo Wythnos Gwrth-fwlio 2017 yn eich ysgol chi!

Darllenwch mwy

Adroddiad Blynyddol 16-17

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol 16-17.

Darllenwch mwy

Digwyddiadau di-dâl i Ysgolion Cynradd

Ry'n ni'n rhedeg digwyddiadau di-dâl i ysgolion cynradd mewn tri lleoliad ar draws Cymru ym mis Hydref. I fynychu, dewiswch digwyddiad a llenwch y ffurflen bwcio, a bydden ni'n eich cofrestru i'n cynllun hawliau plant yn awtomatig.

Darllenwch mwy

Stori Sam

Mae 'Stori Sam: Gwrando ar brofiadau plant a phobl ifanc o fwlio yng Nghymru' ar gael i'w ddarllen yma

Darllenwch mwy

Blog

Darllenwch blog y Comisiynydd Plant.

Ymchwiliadau a Chyngor

Angen cyngor ar fater sy'n effeithio plentyn neu person ifanc sy'n byw yng Nghymru? Efallai gallen ni helpu.

Cyfrannwch i’n gwaith

Rydyn ni'n rhedeg cynllun i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ac i grwpiau mewn cymunedau lleol. Dysgwch mwy.

Newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Drydar ar gyfer y newyddion diweddaraf