Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Comisiynydd Plant Cymru

Prosiect Pleidlais: etholiad Senedd paralel i bobl ifanc 11-15 oed

Etholiad Senedd paralel yw'r Prosiect Pleidlais, wedi ei ddylunio ar gyfer pobl ifanc 11-15 oed. Gall ysgolion uwchradd cofrestru nawr ar ein gwefan newydd. Mae'r adnoddau i gyd yn ddigidol, a bydd y pleidleisio arlein. Bydd y linc yn eich cymryd chi i'r gwefan Prosiect Pleidlais.

Darllenwch Fwy

Hwb Gwybodaeth Coronafeirws

Ein hwb gwybodaeth i deuluoedd a phlant, gyda chyngor, a tips sy'n ymwneud â'r Coronafeirws.

Darllenwch Fwy

Adroddiad Comisiynwyr Plant y DU i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Bob 5 mlynedd, mae Comisiynwyr Plant Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr yn cydweithio i lunio adroddiad i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Maen nhw’n dweud wrthyn nhw i ba raddau mae’r Llywodraethau yn eu gwledydd yn llwyddo i ddiogelu hawliau plant.

Darllenwch Fwy

Adroddiad newydd yn trafod gwaharddiadau plant ieuengaf Cymru

Mae'n hadroddiad newydd yn ffocysu ar waharddiadau yn y Cyfnod Sylfaen- y niferoedd, pwysigrwydd cefnogaeth a chymorth cynnar, ac arfer da mewn ysgolion

Darllenwch Fwy

Coronafeirws – Ein gwaith

Darllenwch am brofiadau plant yn ystod y pandemig a sut rydyn ni wedi gwrando

Darllenwch Fwy

Dim Drws Anghywir: dod â gwasanaethau ynghyd i ddiwallu anghenion plant

Darllenwch ein hadroddiad newydd ar sicrhau'r gefnogaeth gywir i'r plant mwyaf bregus

Darllenwch Fwy

Fy Nghynllunydd

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth defnyddiol ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal

Darllenwch Fwy

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi gwrando ar brofiadau pobl ifanc o seiberfwlio yng Nghymru, ac wedi creu adnoddau i helpu creu newid.

Darllenwch Fwy

Taclo Islamoffobia

Rydyn ni wedi creu adnoddau i helpu ysgolion drafod a thaclo Islamoffobia.

Darllenwch Fwy

Adroddiad Blynyddol 2020

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf.

Darllenwch Fwy