Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Comisiynydd Plant Cymru

Panel Ymgynghorol Ifanc – Ry’n ni chwilio am aelodau newydd!

Rhwng 11-18? Rydyn ni'n recriwtio aelodau newydd i ymuno â'n panel yngynghorol ifanc.

Darllenwch Fwy

Panel Ymgynghorol Ifanc – Ry’n ni’n edrych am aelodau newydd!

Comisiynydd Plant Cymru – Amdanon ni Sally Holland yw Comisiynydd Plant Cymru; mae hi wedi llenwi’r rôl yma ers Ebrill 2015. Pwrpas ei swydd yw dweud wrth eraill am bwysigrwydd hawliau plant, ac i edrych ar sut mae penderfyniadau cyrff cyhoeddus yng Nghymru, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, yn effeithio ar hawliau plant.

Darllenwch Fwy

Tlodi Plant yng Nghymru

Darllenwch Siarter ar Gyfer Newid, ein hadroddiad ar dlodi plant yng Nghymru.

Darllenwch Fwy

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi gwrando ar brofiadau pobl ifanc o seiberfwlio yng Nghymru, ac wedi creu adnoddau i helpu creu newid.

Darllenwch Fwy

Taclo Islamoffobia

Rydyn ni wedi creu adnoddau i helpu ysgolion drafod a thaclo Islamoffobia.

Darllenwch Fwy

Adroddiad Blynyddol

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf.

Darllenwch Fwy