Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Sgowtiaid & Geidiaid: Her Hawliau

Barod am Her Hawliau?

Lansiwyd y bathodyn i ddathlu degfed penblwydd swyddfa’r Comisiynydd. Mae’r bathodyn yn galluogi Sgowtiaid a Geidiaid o bob oedran i ddysgu mwy am hawliau plant a’r Comisiynydd Plant.

A dyma beth wnaeth Jill Gloster, Prif Gomisiynydd Sgowtiaid Cymru, ddweud: “Mae’r gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r bathodyn yn addysgiadol ac yn hwyl ac rwy’n sicr bydd y bathodyn yn boblogaidd iawn ymysg ein haelodau.”

Am fwy o wybodaeth ar sut i gymryd rhan cliciwch yma.