Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Ein gwaith ar gydraddoldeb

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn awdurdod rhestredig o dan Reoliadau Deddf Cydraddoldeb (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011.

Mae hwn yn golygu bod yn rhaid i ni ddilyn y ‘dyletswyddau cyffredinol’ i hyrwyddo cydraddoldeb.

Darllenwch fwy am y Deddf Cydraddoldeb 2011 a’r dyletwysddau cyffredinol.

Darllenwch ein cynllun cydraddoldeb pedair blynedd