Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Ein gwaith ar gydraddoldeb

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn awdurdod rhestredig o dan Reoliadau Deddf Cydraddoldeb (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011. Mae hwn yn golygu bod yn rhaid i ni ddilyn y ‘dyletswyddau cyffredinol’ i hyrwyddo cydraddoldeb. Am fyw o wybodaeth ynghylch y Deddf Cydraddoldeb 2011 a’r dyletwysddau cyffredinol, cliciwch yma.

Dyma ein cynllun cydraddoldeb ac isod fe welwch chi ein hadroddiadau blynyddol ar gydraddoldeb.