Dull Hawliau Plant

Ar y dudalen hon fe welwch yr holl waith rydyn ni wedi’i wneud i gyflwyno Dull Hawliau Plant ym mhob penderfyniad, polisi ac ymarfer.

Dyma grynodeb:

Crynodeb byr – Dull Hawliau Plant

Gweler isod sut y gellir defnyddio’r dull hwn trwy addysg, trwy ofal cymdeithasol a sut mae’n cael ei ddefnyddio yng Nghymru fel fframwaith wrth weithio gyda phlant.