Hyfforddiant

Rydym wedi gwneud darlithoedd/cynlluniau gwersi ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac i/neu fyfyrwyr prifysgol/coleg sy’n cyflwyno hawliau plant a gwaith o’n swyddfa.

Maent hefyd yn dangos i gyfranogwyr sut y gellir defnyddio hawliau plant yn eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc.

Mae’r cyflwyniadau yn cynnwys nodiadau’r hwylusydd ar y sleidiau, dogfen ar wahân mae yna amlinelliad o’r sesiwn a nodiadau sain fel y gellir eu defnyddio yn unigol neu ar gyfer grwpiau.

Os hoffech weld y darlithoedd/gwersi hyn, cliciwch ar y tabiau perthnasol isod: