Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Hyfforddiant

Rydym wedi gwneud darlithoedd/cynlluniau gwersi ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac i/neu fyfyrwyr prifysgol/coleg sy’n cyflwyno hawliau plant a gwaith ein swyddfa.

Maent hefyd yn dangos i gyfranogwyr sut y gellir defnyddio hawliau plant yn eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc.

Mae’r cyflwyniadau yn cynnwys nodiadau’r hwylusydd ar y sleidiau ac ar ddogfen ar wahân mae yna amlinelliad o’r sesiwn.

Os hoffech weld y darlithoedd/gwersi hyn, cliciwch ar y linciau perthnasol isod:

Hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol Gofal Cymdeithasol

Gofal Cymdeithasol – darlith/cynllun gwers amlinellol

Hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol Gofal Iechyd

Gofal Iechyd – darlith/cynllun gwers amlinellol