Group of eight people sitting around a table working and talking with laptops. Image is looking down on them from above.

Gweithwyr Proffesiynol Sy’n Gweithio Gyda Phobl Ifanc

Darlithiau/cynlluniau gwers

Rydyn ni wedi creu 3 darlith/cynllun gwers i Brifysgolion a Cholegau sy’n cyflwyno hawliau plant a gwaith ein swyddfa.

Maen nhw hefyd yn dangos sut gall myfyrwyr defnyddio hawliau plant fel fframwaith yn eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn y dyfodol.

Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu Hawliau Plant yng Nghymru

Fframwaith hawliau plant i helpu cyrff cyhoeddus integreiddio hawliau plant i bob agwedd o wneud penderfyniadau, ffurfio polisiau, ac ymarfer.

Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Fframwaith sy’n helpu athrawon, ac addysgwyr eraill, rhoi hawliau plant ar ganol eu gwaith.

Y Ffordd Gywir: Dyfodol addas i blant yng Nghymru

Teclun hunan-asesu i helpu Byrddau Gwasanethau Cyhoeddus (PSBs), a sefydlidau unigol sy’n rhan o’r PSB i wella’r gwasanaethau maen nhw’n eu cynnig i blant a phobl ifanc.

Camu Allan

Mae Camu Allan yn weithgaredd cyfranogol sy’n archwilio pam mae gan blant a phobl ifanc hawliau.

Camu Allan

Cardiau Dwyieithog Camu Allan