Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Recriwtio

Ydych chi’n teimlo’n frwdfrydig am hawliau plant? Ydych chi eisiau cefnogi Comisiynydd Plant Cymru i sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn cael ei hawliau? Yna gwnewch gais i ddod yn aelod o Banel Ymgynghorol Ieuenctid Comisiynydd Plant Cymru!

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio aelodau newydd i fod yn rhan o’n Panel Ymgynghorol Ifanc ar gyfer 2021.  Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â’r Comisiynydd a’i thîm a dweud eich dweud ar ddarnau o waith effeithiol i amddiffyn a hyrwyddo hawliau plant.

Os oes gennych ddiddordeb, llenwch y ffurflenni isod a’u hebostio i’r cyfeiriad hwn: post@childcomwales.org.uk

Os ydych chi am wneud cais i ymuno â’r panel, rhaid i chi anfon eich cais atom erbyn 5y.h. Dydd Gwener yr 2il o Dachwedd 2020

Os hoffech chi siarad â rhywun am y cyfle hwn neu os hoffech mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni a gofynwch am Kath Mattingly neu Rhian Evans, neu anfonwch e-bost atom.

Rydym yn Recriwtio – Tudalen Wybodaeth

Ffurflen Gais

Ffurflen Fonitro

Gwybodaeth am y Rôl