Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Recriwtio

Panel Ymgynghorol Ifanc

11-17 oed?

Ydych chi’n teimlo’n frwdfrydig am hawliau plant? Ydych chi eisiau helpu ni wneud yn siwr bod pob plentyn yng Nghymru yn cael ei hawliau?

Yna gwnewch gais i ddod yn aelod o Banel Ymgynghorol Ieuenctid Comisiynydd Plant Cymru!

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio aelodau newydd i fod yn rhan o’n Panel Ymgynghorol Ifanc ar gyfer 2022.

Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â’r Comisiynydd a’i thîm a dweud eich dweud ar ddarnau o waith effeithiol i amddiffyn a hyrwyddo hawliau plant.

Dyddiad cau: 1 Tachwedd

Mwy o wybodaeth/gwneud cais