Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Panel Cynghori’r Comisiynydd

Mae’r panel yma’n cynnwys rhwng 10 a 12 o aelodau, a rhwng 2 a 4 o bobl ifanc. Y Comisiynydd sy’n penodi i’r panel hwn, ac mae person ifanc ac aelod o blith yr oedolion yn cadeirio ar y cyd. Maen nhw’n cwrdd 4 gwaith y flwyddyn ac yn darparu cefnogaeth a her strategol.

Mae pob aelod cyfredol o’n panel ymgynghorol oedolion yn cyfrannu cyfoeth o brofiad, o gyfreithiwr, cyn-bennaeth ysgol, rhiant, a newyddiadurwr, i benaethiaid elusennau.

Dyma’r aelodau presennol:

Jocelyn Davies

Margaret Provis

Freda Lewis

Heidi Lythgoe

Nuria Zolle

Jack Gillum

Christopher McFarland

Kevin Gibbs

Eleri Butler

Josh Rosenthal

David Williams

Frances Beecher

Janice Llewellyn

Nina Ruddle

Carys Thomas

Aine Denvir