Cyhoeddiadau

Rydym yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn ac yn aml iawn, rydym yn cyhoeddi adroddiadau’n ymwneud â phynciau penodol. Yn ogystal, cyflwynwn ddogfennau i Lywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac i Lywodraeth y DU hefyd.

Gellir dod o hyd i’n holl adroddiadau yn y rhan hon ac maent ar gael i’w lawrlwytho.

Os hoffech gael unrhyw un o’r dogfennau hyn ar ffurfiau gwahanol e.e. print mawr, Braille neu sain, cysylltwch â ni.

Comisiyndd Plant Cymru, cyhoeddiadau, CCUHP