Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Ein Gwaith

Rydyn ni eisiau byw mewn gwlad lle:

Ein Cynllun Gwaith

Rydyn ni’n hyrwyddo a diogelu hawliau plant yng Nghymru.

Pob tair blynedd rydyn ni’n cyhoeedi cynllun tair blynedd, sy’n amlinellu y gwaith byddwn ni’n eu gwneud er mwyn gwella bywydau plant.

Datblygwyd y cynllun hwn trwy ystyried tystiolaeth sydd eisioes yn bodoli ar brofiadau plant o dderbyn eu hawliau, ac ein hymgynghoriad diweddar ni gyda dros 10 mil o blant ac oedolion yng Nghymru.

Darllenwch canlyniau ein hymgynghoriad 

Darllenwch ein cynllun tair blynedd

Gwaith Presennol