Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Briffiad Comisiynydd Plant ar brofiadau plant BAME o’r cyfnod clo

Briffiad gan y Comisiynydd Plant yn cyflwyno tystiolaeth ynghylch anfanteision systematig sy’n cael eu hwynebu gan blant Du, Asiaidd ac […]

Darllenwch Fwy

Cyhoeddi adolygiad Comisiynydd Plant Cymru o gamau gweithredu Llywodraeth Cymru

Bydd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, yn adolygu ymateb Llywodraeth Cymru i farwolaeth Dylan Seabridge yn 2011 a […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn galw am osod graddau pobl ifanc ar sail asesiadau athrawon

Galwodd y Comisiynydd hefyd ar Lywodraeth Cymru i ystyried oedi canlyniadau TGAU oni bai eu bod nhw’n sicrhau ‘ffydd y […]

Darllenwch Fwy

Llythyr agored y Comisiynydd Plant at bobl ifanc

Annwyl bobl ifanc Cymru Doedd diwrnod canlyniadau dydd Iau diwethaf byth yn mynd i fod unrhywbeth tebyg i o’r blaen; […]

Darllenwch Fwy

Llythyr gan Gomisinwyr Plant y DU at Brifysgolion y DU

Mae pedwar Comisiynydd Plant y DU wedi danfon neges ar y cyd i Brifysgolion y DU yn gofyn iddyn nhw […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant yn ymateb i ganlyniadau Lefel A

“Mae’n glir bod pobl ifanc ddim yn teimlo’n hyderus o gwbl o’r system wnaeth arwain at eu graddau ddoe, ac […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn croesawi cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ganlyniadau Lefel A

Yn ymateb i gyhoeddiad y Gweinidog Addysg ynglŷn â chanlyniadau Lefel A, dywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: […]

Darllenwch Fwy

Datganiad y Comisiynydd cyn cyhoeddi canlyniadau arholiadau

Dyma ddywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, cyn cyhoeddi canlyniadau arholiadau Ddydd Iau: “Mae ein pobl ifanc wedi […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i adroddiad hawliau plant pwyllgor PPIA

Yn ei hymateb i adroddiad y pwyllgor PPIA ar hawliau plant, a gyhoeddwyd ar 11 Awst, dywedodd Yr Athro Sally […]

Darllenwch Fwy