Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Ymateb y Comisiynydd i Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-Hiliol Llywodraeth Cymru

Yn ymateb Gynllun Gweithredu Wrth-Hiliol Llywodraeth Cymru, dywedodd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru: “Rydyn ni’n falch i weld ymrwymiadau Llywodraeth […]

Anrhydedd i Rocio Cifuentes

Mi fydd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru, yn derbyn anrhydedd MBE fel rhan o Restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am […]

Dataganiad y Comisiynydd ar achos yn Abertyleri

Dywedodd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru:   “Mae hwn yn amlwg yn achos difrifol iawn sydd nawr yn cael ei […]

Angen targedau newydd tlodi plant, meddai Comisiynydd Plant Cymru

Mae angen i Lywodraeth Cymru osod targedau newydd uchelgeisiol i leihau lefelau tlodi plant yng Nghymru, yn ôl y Comisiynydd […]

Ymateb y Comisiyndd i alwadau adolygiad o ofal cymdiethasol plant yng Nghymru

Yn rhoi sylw ar alwadau am adolygiad o ofal cymdiethasol plant yng Nghymru, dywedodd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru: “Gofal […]

Comisiynydd Plant ymadawol yn galw am ddatganoli mwy o fudd-daliadau i Gymru

Gallai datganoli budd-daliadau lles ymhellach gael effaith fawr ar lefelau tlodi plant yng Nghymru, yn ôl y Comisiynydd Plant ymadawol, […]

Urdd yn croesawu ffoaduriaid o Wcrain

Yn ymateb i benderfyniad yr Urdd i gynnig lloches i ffoaduriaid o Wcrain, dywedodd Sally Holland: “Wrth i’r sefydliad ddathlu […]

Amddiffyniad Cyfartal – Comisiynydd yn croesawu’r newid hanesyddol

Yn ymateb i’r ffaith fod cosbi plant yn gorfforol nawr yn anghyfreithlon yng Nghymru, dywedodd Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd […]

Dadleuon am ariannu yn cael ‘effaith ofnadwy’ ar blant bregus, medd Comisiynydd Plant Cymru

Dydy plant gydag anghenion cymhleth iechyd a gofal cymdeithasol ddim yn  derbyn y gefnogaeth maen nhw angen yn ddigon cyflym […]