Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Ymateb y Comisiynydd i benderfyniad y Prif Swyddogion Meddygol

Yn ymateb i benderfyniad y Prif Swyddogion Meddygol i argymell cynnig brechiad i bobl ifanc 12 oed ac yn hŷn, […]

Darllenwch Fwy

Comisiynwyr Plant yn y gwledydd datganoledig yn annog Llywodraeth y Deyrnas Unedig i roi’r gorau i amddifadu plant o’u hawl i gael safon byw sy’n ddigonol

Heddiw (8 Medi) mae Comisiynwyr Plant Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi ailadrodd eu galwadau ar Lywodraeth y Deyrnas […]

Darllenwch Fwy

Neges y Comisiynydd Plant ar wythnos canlyniadau

Dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Dwi’n meddwl bod y ffordd y mae pobl ifanc wedi delio gyda’r 18 mis […]

Darllenwch Fwy

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar orchuddion wyneb ac ynysu

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 9 Gorffennaf, dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Fel nes i nodi wythnos diwethaf, […]

Darllenwch Fwy

Datganiad Comisiynydd Plant ar gyfyngiadau mewn ysgolion

Dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Mae’r cyfyngiadau mae plant a phobl ifanc mewn ysgolion a cholegau yn eu hwynebu nawr […]

Darllenwch Fwy

CPC: Gwrando ar bobl ifanc mewn lleoliadau uwchradd

Ym mis Gorffennaf rydym yn cyhoeddi adroddiad yn edrych ar gynghorau ysgolion uwchradd yng Nghymru. Bydd yr adroddiad yma yn […]

Darllenwch Fwy

Ymateb y Comisiynydd i ddatganiad ysgol ym Mhen-y-Bont ar Ogwr ar gamdrin rhywiol

Yn ymateb i’r stori, dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Mae hwn yn achos sy’n peri gofid enfawr a dwi’n cydymdeimlo’n […]

Darllenwch Fwy

Ymateb i honiadau o gamdrin mewn cartref gofal plant yng Nghaerdydd

Yn ymateb i ymchwiliad BBC Cymru mewn i honiadau o gamdrin mewn cartref gofal yng Nghymru, dywedodd yr athro Sally […]

Darllenwch Fwy

Comisiynwyr Plant y gwledydd datganoledig yn apelio ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i ddileu’r terfyn ‘camwahaniaethol’ o ddau blentyn ar fudd-daliadau

Heddiw mae Comisiynwyr Plant Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cyhoeddi llythyr a anfonwyd ganddynt at Ysgrifennydd Gwladol Gwaith […]

Darllenwch Fwy