Newyddion CPC

Addewid gan Gomisiynydd Plant Cymru i Bobl Ifanc sydd â Phrofiad o Ofal

Dros ugain mlynedd yn ôl, o ganlyniad i fethiannau sylweddol i gefnogi plant mewn gofal, gwnaeth Cymru benderfyniad dewr, a […]

Ymateb Comisiynydd Plant Cymru i ‘Teithio gan Ddysgwyr yng Nghymru Dadansoddi a gwerthuso: adroddiad argymhellion Rhagfyr 2023’ a gyhoeddwyr ar 14 o Fawrth 2024

Mae adolygiad Llywodraeth Cymru o’r Mesur Teithio gan Ddysgwyr yn gwbl annigonol, gan fethu â nodi unrhyw newid ystyrlon i’r […]

Ymateb Comisiynydd Plant Cymru i Adolygiad Ymarfer Plant Kaylea Titford

Yn ymateb i’r adroddiad ar 14 Mawrth, dywedodd y Comisiynydd Plant Rocio Cifuentes: “Mae adroddiad heddiw yn glir bod Kaylea […]

“Siomedig iawn nad yw Gweinidogion wedi gwrando” – Ymateb sefydliadau i strategaeth tlodi plant newydd

Mae’r Comisiynydd Plant, ar y cyd gyda sefydliadau eraill, wedi ymateb i strategaeth tlodi plant newydd Llywodraeth Cymru. Y sefydliadau […]

Ymateb i adroddiad Estyn ar bresenoldeb mewn ysgolion uwchradd

Yn ymateb i adroddiad Estyn, Gwella presenoldeb mewn ysgolion uwchradd, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes: “Mae’r adroddiad hwn yn […]

Adroddiad y Comisiynydd ar hiliaeth mewn Ysgolion Uwchradd

Mae llawer o blant a phobl ifanc yn profi hiliaeth a digwyddiadau hiliol yn yr ysgol uwchradd, a dim ond […]

Diwrnod Byd Eang y Plant – Adnoddau i ysgolion a chlybiau ieuenctid

Ar Ddiwrnod Byd Eang Y Plant, mae miliynau o blant yn cael eu hatal rhag derbyn hawliau sylfaenol. Rydyn ni […]

Adroddiad newydd yn taflu goleuni ar addysg mewn Lleoliadau Iechyd

Adroddiad Addysg mewn Lleoliadau Iechyd I blant sy’n treulio amser mewn ysbyty neu leoliad gofal iechyd arall, mae dysgu tra’u […]

Ymateb Comisiynydd Plant i adroddiad Senedd Ieuenctid Cymru ‘Ffyrdd Gwyrdd’

Yn ymateb i adroddiad Senedd Ieuenctid Cymru ‘Ffyrdd Gwyrdd’, dywedodd Rocio Cifuentes MBE, Comisiynydd Plant Cymru “Dwi’n cytuno’n llwyr gyda’r […]