Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Comisiynydd yn ymateb i ddiweddariad Llywodraeth ar gyfle i ddisgyblion i fynd i’r ysgol cyn y Pasg

Ym ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 3 Mawrth, dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Fe wnaeth miloedd o bobl ifanc […]

Darllenwch Fwy

Adolygiad yn dod i’r casgliad bod Llywodraeth wedi methu yn ei dyletswydd i ddiogelu hawliau plant sy’n cael eu haddysgu gartref, a phlant mewn ysgolion annibynnol

Mae adolygiad ffurfiol gan Gomisiynydd Plant Cymru wedi dod i’r casgliad bod Llywodraeth Cymru wedi methu yn ei dyletswydd i […]

Darllenwch Fwy

Datganiad Comisiynydd ar gyhoeddiad 19 Chwefror Llywodraeth ar ddychwelyd i’r ysgol

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar rhai disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol, dywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant […]

Darllenwch Fwy

‘Effaith ddinistriol’ y pandemig ar blant a phobl ifanc

Mae adroddiad sy’n cyflwyno safbwyntiau a phrofiadau bron i 20,000 o blant a phobl ifanc rhwng 3 a 18 oed […]

Darllenwch Fwy

Ymateb i’r newyddion am y cyfnod Sylfaen yn dychweld ar ôl hanner tymor

Yn ymateb i’r newyddion am y cyfnod Sylfaen yn dychweld ar ôl hanner tymor, dywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant: ‘Rydyn ni am weld pob disgybl yn dychwelyd i ddysgu wyneb-yn-wyneb; mae’r cyhoeddiad heddiw yn gam i’r cyfeiriad cywir’

Yn ymateb i ddiweddariad Llywodraeth Cymru ar 29 Ionawr, dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant: “Fe wnaethon ni glywed neges glir […]

Darllenwch Fwy

Ystod eang o rwystrau i ddysgwyr i gael mynediad at ddysgu o bell

Mae cip-arolwg o 167 o arweinwyr ysgolion a cholegau dan arweiniad Comisiynydd Plant Cymru wedi datgelu’r ystod eang o rwystrau […]

Darllenwch Fwy

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar asesiadau ar 20 Ionawr

“Yn ystod pandemig byd-eang, fe all pethau ry’ ni’n siwr ohonynt yn medru newid mor gyflym, a dyw’r penderfyniad ynghylch […]

Darllenwch Fwy

Lansio ymgynghoriad o bwys i gasglu barn a phrofiadau presennol plant Cymru o’r pandemig

Yn dilyn llwyddiant yr arolwg cyntaf o’i fath yng ngwledydd Prydain y llynedd, mae Comisiynydd Plant Cymru yn lansio ymarferiad […]

Darllenwch Fwy