Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Ymateb y Comisiynydd i ddatganiad ysgol ym Mhen-y-Bont ar Ogwr ar gamdrin rhywiol

Yn ymateb i’r stori, dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Mae hwn yn achos sy’n peri gofid enfawr a dwi’n cydymdeimlo’n […]

Darllenwch Fwy

Ymateb i honiadau o gamdrin mewn cartref gofal plant yng Nghaerdydd

Yn ymateb i ymchwiliad BBC Cymru mewn i honiadau o gamdrin mewn cartref gofal yng Nghymru, dywedodd yr athro Sally […]

Darllenwch Fwy

Comisiynwyr Plant y gwledydd datganoledig yn apelio ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i ddileu’r terfyn ‘camwahaniaethol’ o ddau blentyn ar fudd-daliadau

Heddiw mae Comisiynwyr Plant Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cyhoeddi llythyr a anfonwyd ganddynt at Ysgrifennydd Gwladol Gwaith […]

Darllenwch Fwy

Cynulleidfa gyda Chomisiynydd Plant Cymru: lansio ‘Y Ffordd Gywir: Gofal Cymdeithasol’

Yn ddiweddar, mae Sally Holland a’i thîm wedi datblygu canllaw newydd gyda gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol ac ar eu cyfer […]

Darllenwch Fwy

Tri sefydliad Cenedlaethol yn galw am weithgareddau eang i blant dros yr haf

Dylai pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru gael cynnig cyfleoedd hygyrch, di-dâl i gymryd rhan mewn chwarae, chwaraeon, celfyddydau […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i ddiweddariad Llywodraeth ar gyfle i ddisgyblion i fynd i’r ysgol cyn y Pasg

Ym ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 3 Mawrth, dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Fe wnaeth miloedd o bobl ifanc […]

Darllenwch Fwy

Adolygiad yn dod i’r casgliad bod Llywodraeth wedi methu yn ei dyletswydd i ddiogelu hawliau plant sy’n cael eu haddysgu gartref, a phlant mewn ysgolion annibynnol

Mae adolygiad ffurfiol gan Gomisiynydd Plant Cymru wedi dod i’r casgliad bod Llywodraeth Cymru wedi methu yn ei dyletswydd i […]

Darllenwch Fwy

Datganiad Comisiynydd ar gyhoeddiad 19 Chwefror Llywodraeth ar ddychwelyd i’r ysgol

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar rhai disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol, dywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant […]

Darllenwch Fwy

‘Effaith ddinistriol’ y pandemig ar blant a phobl ifanc

Mae adroddiad sy’n cyflwyno safbwyntiau a phrofiadau bron i 20,000 o blant a phobl ifanc rhwng 3 a 18 oed […]

Darllenwch Fwy