Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Datganiad ar gyhoeddiad ysgolion Llywodraeth Cymru

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 16 Rhagfyr yn ymwneud ag ysgolion, dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Rydw i’n […]

Darllenwch Fwy

Ymateb i adroddiad Estyn – Comisiynydd Plant

Yn ymateb i adroddiad Estyn ar aflonyddu rhywiol, dywedodd yr Athro Sally Holland: “Rydw i eisiau diolch i’r bobl ifanc […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i gytundeb Llafur/Plaid Cymru

“Dwi’n falch iawn i weld sawl agwedd o’r cytundeb yma, yn cynnwys prydau ysgol am ddim i bob plentyn cynradd. […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant yn rhybuddio bod dim lleoedd addas i bobl ifanc mewn argyfwng iechyd meddwl

Mae angen safleoedd ‘noddfa’ yng Nghymru ar gyfer pobl ifanc sy’n profi argyfwng iechyd meddwl, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru. […]

Darllenwch Fwy

Ymateb y Comisiynydd i benderfyniad y Prif Swyddogion Meddygol

Yn ymateb i benderfyniad y Prif Swyddogion Meddygol i argymell cynnig brechiad i bobl ifanc 12 oed ac yn hŷn, […]

Darllenwch Fwy

Comisiynwyr Plant yn y gwledydd datganoledig yn annog Llywodraeth y Deyrnas Unedig i roi’r gorau i amddifadu plant o’u hawl i gael safon byw sy’n ddigonol

Heddiw (8 Medi) mae Comisiynwyr Plant Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi ailadrodd eu galwadau ar Lywodraeth y Deyrnas […]

Darllenwch Fwy

Neges y Comisiynydd Plant ar wythnos canlyniadau

Dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Dwi’n meddwl bod y ffordd y mae pobl ifanc wedi delio gyda’r 18 mis […]

Darllenwch Fwy

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar orchuddion wyneb ac ynysu

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 9 Gorffennaf, dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Fel nes i nodi wythnos diwethaf, […]

Darllenwch Fwy

Datganiad Comisiynydd Plant ar gyfyngiadau mewn ysgolion

Dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Mae’r cyfyngiadau mae plant a phobl ifanc mewn ysgolion a cholegau yn eu hwynebu nawr […]

Darllenwch Fwy