Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Comisiynydd yn ymateb i adroddiad Arolygaeth Prawf Ei Mawrhydi am Wasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd

Yn ymateb i adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Arolygaeth Prawf Ei Mawrhydi am Wasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd, fe ddywedodd yr […]

Darllenwch Fwy

“Ddylai Llywodraeth Cymru ddim cefnu ar flynyddoedd o waith ar newidiadau brys i amddiffyn hawliau plant sy’n cael eu haddysg gartref”

Yn ymateb i benderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio cyflwyno Rheoliadau a Chanllawiau Statudol newydd ar gyfer dewis addysgu plant gartref […]

Darllenwch Fwy

‘Angen newid mawr’ yn y gofal iechyd meddwl a llesiant i blant agored i niwed

Mae rhai o blant mwyaf bregus Cymru yn cael eu gyrru yn ôl ac ymlaen rhwng gwasanaethau sy’n methu cytuno […]

Darllenwch Fwy

“Mae’n rhaid i ni gydweithio nawr i ddymchwel y rhwystrau sy’n rhwystro ein plant rhag dysgu ac athrawon rhag dysgu.

Yn ymateb i ymchwil diweddar cyhoeddwyd gan UCL ar brofiadau plant o ddysgu o adref a’r datblygiadau ddoe sy’n taflu […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i ganllawiau ail-agor ysgolion Llywodraeth Cymru

Yn ymateb i ganllawiau newydd Llywodraeth Cymru ar ail-agor adeiladau ysgolion yn ym mis Mehefin 2020, croesawodd yr Athro Sally […]

Darllenwch Fwy

Cyhoeddi canlyniadau arolwg Coronafeirws a Fi

Mae 54% o’r bobl ifanc 12-18 oed a gwblhaodd arolwg cenedlaethol ar y Coronafeirws yn pryderu y byddan nhw’n colli […]

Darllenwch Fwy

Coronafeirws – Dylai rhieni parhau i gael help meddygol ar gyfer eu plant

Gallai rhai plant fod mewn perygl oherwydd amharodrwydd rhieni i geisio cymorth meddygol, neu gymorth i fagu plant yn ystod […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i ddiswyddiad pennaeth Ysgol Rhuthun

Dywedodd Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Rwy’n falch fod Cyngor Rheoli’r ysgol wedi gweithredu’n bendant dros y penwythnos. […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i ddatblygiadau yn Ysgol Ruthin, Sir Ddinbych

Yn ymateb i ddatblygiadau yn Ysgol Ruthin, Sir Ddinbych, dywedodd Yr Athro Sally Holland: Rydyn ni’n ymwybodol o’r pryderon sydd […]

Darllenwch Fwy