Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Comisiynydd yn ymateb i honiadau hanesyddol o gamdrin plant yn rhywiol mewn ysgol yng Nghymru

“Dwi wedi cael sioc a dwi’n drist o glywed am yr honiadau difrifol yma heddiw a dwi’n annog unrhyw un […]

Darllenwch Fwy

Pontio’r cenedlaethau yn hanfodol, medd Comisiynwyr

Mae cyfleoedd i bobl o wahanol oedran ddod ynghyd a chreu cyswllt mewn ffordd sy’n golygu rhywbeth yn holl-bwysig i […]

Darllenwch Fwy

Angen ‘diwygio’ cynlluniau i drechu tlodi plant

Mae angen ‘diwygio’ dull Cymru o ymdrin â thlodi plant, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru. Mae’r Athro Sally Holland wedi […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i Bapur Gwyn ar y cwricwlwm newydd

Ddylai hawliau plant ddim bod yn rhywbeth opsiynol, yn ychwanegiad, nac yn rhywbeth fyddai’n braf; dylen nhw fod yn rhan […]

Darllenwch Fwy

Plant sydd wedi cael eu treisio neu sydd wedi dioddef ymosodiad rhywiol yn wynebu amserau aros annerbyniol cyn cael help a chymorth

Mae plant sydd wedi cael eu treisio neu sydd wedi dioddef ymosodiad rhywiol yn wynebu amserau aros annerbyniol cyn cael […]

Darllenwch Fwy

Comisiynwyr Plant y DU yn dod at ei gilydd i ddathlu chwarae

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi ymuno gyda chomisiynwyr plant eraill y Deyrnas Unedig i ddathlu Diwrnod Chwarae, ac i annog […]

Darllenwch Fwy

Diffyg cefnogaeth i bobl ifanc gydag anableddau dysgu

Mae dwy o gyfreithiau amlwg Llywodraeth Cymru yn methu i ddarparu’r gefnogaeth angenrheidiol i bobl ifanc ag anableddau dysgu, sy’n […]

Darllenwch Fwy

Angen i system iechyd meddwl sy’n methu pobl ifanc newid

Yn ymateb i adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar wella gwasanaethau iechyd meddwl, dywedodd Yr Athro Sally […]

Darllenwch Fwy

Lleisiau plant anabl ar goll o gynllunio hygyrchedd

Mae gormod o ddibyniaeth ar ysgolion unigol i gynllunio ar gyfer anghenion disgyblion ag anableddau corfforol ac nid oes digon […]

Darllenwch Fwy