Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Comisiynydd yn ymateb i ddatblygiadau yn Ysgol Ruthin, Sir Ddinbych

Yn ymateb i ddatblygiadau yn Ysgol Ruthin, Sir Ddinbych, dywedodd Yr Athro Sally Holland: Rydyn ni’n ymwybodol o’r pryderon sydd […]

Darllenwch Fwy

Trafnidiaeth ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol ‘ddim yn ddigon da’

Mae rhai pobl ifanc ledled Cymru sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu hatal rhag cael mynediad i’w haddysg […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i honiadau hanesyddol o gamdrin plant yn rhywiol mewn ysgol yng Nghymru

“Dwi wedi cael sioc a dwi’n drist o glywed am yr honiadau difrifol yma heddiw a dwi’n annog unrhyw un […]

Darllenwch Fwy

Pontio’r cenedlaethau yn hanfodol, medd Comisiynwyr

Mae cyfleoedd i bobl o wahanol oedran ddod ynghyd a chreu cyswllt mewn ffordd sy’n golygu rhywbeth yn holl-bwysig i […]

Darllenwch Fwy

Angen ‘diwygio’ cynlluniau i drechu tlodi plant

Mae angen ‘diwygio’ dull Cymru o ymdrin â thlodi plant, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru. Mae’r Athro Sally Holland wedi […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i Bapur Gwyn ar y cwricwlwm newydd

Ddylai hawliau plant ddim bod yn rhywbeth opsiynol, yn ychwanegiad, nac yn rhywbeth fyddai’n braf; dylen nhw fod yn rhan […]

Darllenwch Fwy

Plant sydd wedi cael eu treisio neu sydd wedi dioddef ymosodiad rhywiol yn wynebu amserau aros annerbyniol cyn cael help a chymorth

Mae plant sydd wedi cael eu treisio neu sydd wedi dioddef ymosodiad rhywiol yn wynebu amserau aros annerbyniol cyn cael […]

Darllenwch Fwy

Comisiynwyr Plant y DU yn dod at ei gilydd i ddathlu chwarae

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi ymuno gyda chomisiynwyr plant eraill y Deyrnas Unedig i ddathlu Diwrnod Chwarae, ac i annog […]

Darllenwch Fwy

Diffyg cefnogaeth i bobl ifanc gydag anableddau dysgu

Mae dwy o gyfreithiau amlwg Llywodraeth Cymru yn methu i ddarparu’r gefnogaeth angenrheidiol i bobl ifanc ag anableddau dysgu, sy’n […]

Darllenwch Fwy