Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Comisiynwyr Plant y DU yn dod at ei gilydd i ddathlu chwarae

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi ymuno gyda chomisiynwyr plant eraill y Deyrnas Unedig i ddathlu Diwrnod Chwarae, ac i annog […]

Darllenwch Fwy

Diffyg cefnogaeth i bobl ifanc gydag anableddau dysgu

Mae dwy o gyfreithiau amlwg Llywodraeth Cymru yn methu i ddarparu’r gefnogaeth angenrheidiol i bobl ifanc ag anableddau dysgu, sy’n […]

Darllenwch Fwy

Angen i system iechyd meddwl sy’n methu pobl ifanc newid

Yn ymateb i adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar wella gwasanaethau iechyd meddwl, dywedodd Yr Athro Sally […]

Darllenwch Fwy

Lleisiau plant anabl ar goll o gynllunio hygyrchedd

Mae gormod o ddibyniaeth ar ysgolion unigol i gynllunio ar gyfer anghenion disgyblion ag anableddau corfforol ac nid oes digon […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth ar addysgu yn y cartref

Ym ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth ynglyn ag addysgu yn y cartref, dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Rydw i wedi […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd: ‘Rhowch plant yr un amddiffyniad yn y gyfraith ag oedolion’

Wrth ymateb i gynnig deddfwriaethol Llywodraeth Cymru i ddileu amddiffyniad cosb resymol, dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Ar ddiwrnod […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ystyried defnyddio pwerau statudol

Wrth ymateb i ddatganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru mewn ymateb i’w hadroddiad blynyddol diweddaraf, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland: “Er […]

Darllenwch Fwy

Llythyr y Comisiynwyr Plant i’r Canghellor

Comisiynwyr plant y DU yn galw ar y Canghellor i wyrdroi newidiadau i’r system budd-daliadau a chredydau treth cyn ei […]

Darllenwch Fwy

Aelodau ENOC yn tanlinellu effaith Brexit ar hawliau plant

Mae llythyr o’r Rhwydwaith Ewropeaidd o Ombwdsbobl i blant, wedi’i gyd-arwyddo gan Gomisiynydd Plant Cymru, comisiynwyr eraill y DU a’r […]

Darllenwch Fwy