Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Lleisiau plant anabl ar goll o gynllunio hygyrchedd

Mae gormod o ddibyniaeth ar ysgolion unigol i gynllunio ar gyfer anghenion disgyblion ag anableddau corfforol ac nid oes digon […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth ar addysgu yn y cartref

Ym ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth ynglyn ag addysgu yn y cartref, dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Rydw i wedi […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd: ‘Rhowch plant yr un amddiffyniad yn y gyfraith ag oedolion’

Wrth ymateb i gynnig deddfwriaethol Llywodraeth Cymru i ddileu amddiffyniad cosb resymol, dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Ar ddiwrnod […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ystyried defnyddio pwerau statudol

Wrth ymateb i ddatganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru mewn ymateb i’w hadroddiad blynyddol diweddaraf, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland: “Er […]

Darllenwch Fwy

Llythyr y Comisiynwyr Plant i’r Canghellor

Comisiynwyr plant y DU yn galw ar y Canghellor i wyrdroi newidiadau i’r system budd-daliadau a chredydau treth cyn ei […]

Darllenwch Fwy

Aelodau ENOC yn tanlinellu effaith Brexit ar hawliau plant

Mae llythyr o’r Rhwydwaith Ewropeaidd o Ombwdsbobl i blant, wedi’i gyd-arwyddo gan Gomisiynydd Plant Cymru, comisiynwyr eraill y DU a’r […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant yn galw ar Lywodraeth Cymru i newid ei chynnig gofal plant

Dylai pob plentyn tair a phedair oed yng Nghymru gael yr un cyfle i dderbyn gofal plant o ansawdd uchel, […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant yn tanlinellu profiadau o fwlio

Y Comisiynydd Plant yn bwrw goleuni ar brofiadau plant a phobl ifanc o fwlio yng Nghymru ac yn galw am […]

Darllenwch Fwy

Ymateb y Comisiynydd i adolygiad yr Ustus Goddard

Mewn ymateb i ganfyddiadau 'Adolygiad Macur', mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi pwysleisio y dylai lleisiau a phrofiadau'r dioddefwyr fod yn allweddol wrth lywio ymatebion llywodraethau a gwasanaethau statudol yn y maes hwn.

Darllenwch Fwy