Newyddion CPC

Adroddiad newydd yn taflu goleuni ar addysg mewn Lleoliadau Iechyd

Adroddiad Addysg mewn Lleoliadau Iechyd I blant sy’n treulio amser mewn ysbyty neu leoliad gofal iechyd arall, mae dysgu tra’u […]

Ymateb Comisiynydd Plant i adroddiad Senedd Ieuenctid Cymru ‘Ffyrdd Gwyrdd’

Yn ymateb i adroddiad Senedd Ieuenctid Cymru ‘Ffyrdd Gwyrdd’, dywedodd Rocio Cifuentes MBE, Comisiynydd Plant Cymru “Dwi’n cytuno’n llwyr gyda’r […]

Datganiad y Comisiynydd Plant yn dilyn dedfryd Lewis Edwards

Dyma ddatganiad gan y Comisiynydd Plant Rocio Cifuentes yn dilyn dedfryd Lewis Edwards: “Mae’n annealladwy y raddfa o gam-drin a’r […]

Y Comisiynydd Plant yn ymateb i adroddiad ar y system anghenion dysgu ychwanegol newydd

Mae’r Comisiynydd Plant wedi ymateb i adroddiad gan Estyn ar weithredu system anghenion dysgu ychwanegol newydd: “Mae gweithredu’r system anghenion […]

Ymateb y Comisiynydd i alwad Llywodraeth Cymru i wahardd e-sigaréts

Ar hyn o bryd e-sigaréts yw un o’r prif faterion mae plant a phobl ifanc wedi trafod gyda fi. Mae […]

Ymateb Comisiynydd Plant i sefyllfa RAAC mewn ysgolion

Yn ymateb i’r sefyllfa, dywedodd Rocio Cifuentes MBE: “Mae gan y sefyllfa hon y potensial i achosi pryder sylweddol i […]

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar ysbyty Hillview

Yn ymateb i gyhoeddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru bod cofrestriad ysbyty iechyd meddwl Hillview wedi’i atal, dywedodd Rocio Cifuentes MBE: […]

‘Cwmnïau cyfryngau cymdeithasol wedi methu yn eu dyletswydd i gadw pobl ifanc yn ddiogel ar-lein’ – Comisiynydd Plant

Yn ymateb i ymchwiliad BBC Cymru ar sut mae plant yn cael eu targedu trwy apiau cyfryngau cymdeithasol i’w hecsbloetio, […]

Comisiynydd yn galw am gael gwared ar y terfyn dau blentyn mewn llythyr ar y cyd

Ynghyd â sefydliadau hawliau plant ar draws y DU, mae Comisiynydd Plant Cymru wedi galw am gael gwared ar y […]