Newyddion CPC

‘Nid nawr yw’r amser i leihau cefnogaeth’ yn ôl Comisiynydd Plant Cymru

4 Gorffennaf 2023 Yn ymateb i benderfyniadau Llywodraeth Cymru i leihau cefnogaeth i blant a theuluoedd trwy brydau bwyd am […]

Ymateb i ‘Adolygiad cyflym o drefniadau amddiffyn plant – canfyddiadau interim’

Yn ymateb i adroddiad ‘Adolygiad cyflym o drefniadau amddiffyn plant – canfyddiadau interim’ gan Arolygiaeth Gofal Cymru, dywedodd Rocio Cifuentes […]

Comisiynydd yn ymateb i Strategaeth Tlodi Plant ddrafft Cymru

19 Mehefin 2023 Yn ymateb i Strategaeth Tlodi Plant ddrafft Llywodraeth Cymru, dywedodd Rocio Cifuentes MBE: “Tlodi yw’r mater mwyaf […]

Comisiynydd yn croesawu ffocws y Cenhedloedd Unedig ar dlodi plant

Yn croesawu arsylwadau casglu Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant, sy’n gwneud argymhellion i Lywodraeth y DU a llywodraethau […]

Comisiynwyr yn galw am wella’r ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol drwy’r Gymraeg.

Mewn digwyddiad ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw (1 Mehefin) bydd Comisiynydd y Gymraeg a’r Comisiynydd Plant yn uno i […]

Ymateb i ganllaw statudol addysg ddewisol yn y cartref

Yn ymateb i’r canllaw statudol a gyhoeddwyd ar 12 Mai, dywedodd Rocio Cifuentes MBE: “O ganlyniad i adolygiad a gynhaliwyd […]

Ymateb Comisiynydd Plant i ffigyrau adolygiadau ymarfer plant

Yn ymateb i stori BBC Cymru ar nifer adolygiadau ymarfer plant yng Nghymru, dywedodd Rocio Cifuentes MBE: “Rydyn ni angen […]

Y Comisiynydd Plant yn croesawu canllawiau newydd am wisg ysgol

Wrth ymateb i ganllaw stautudol newydd ar wisg ysgol, dywedodd Rocio Cifuentes MBE: “Gwrandawon ni i bron i 9,000 o […]

Comisiynwyr yn dod at ei gilydd i dynnu sylw at bwysigrwydd undod rhwng y cenedlaethau

Fel rhan o Wythnos Ryngwladol Pontio’r Cenedlaethau eleni (24 – 30 Ebrill)1, mae Comisiynydd Plant Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru […]