Ionawr 2024 – Calendr Ysgol (Dyddiad Cau: Dydd Gwener y 26ain o Ionawr)

Mater y mis ar gyfer Ionawr yw’r calendr ysgol, ac awgrymiadau Llywodraeth Cymru ar gyfer newid maint tymhorau ysgol.

Hoffen ni wybod sut mae plant, pobl ifanc, ac yr oedolion sy’n eu cefnogi nhw yn teimlo am y cynigion yma.

Lawrlwythwch pecyn

O dan 7 oed

7-11 oed

11-18 oed

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dylai’r pecynnau cynnwys popeth sydd angen arnoch chi. Ond os oes cwestiwn gennych, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda.

Am ein hadnoddau newydd