Mai 2024 – Amser Chwarae/Egwyl

Ydych chi’n mwynhau amser chwarae/egwyl? Pam? Ydy e’n bwysig?
Ydych chi byth yn colli amser chwarae/egwyl? Beth fyddai’n gwneud eich amser chwarae/egwyl chi’n well?

Ein Mater y Mis ar gyfer Mai yw amser chwarae/egwyl.

Rydyn ni wedi cyhoeddi popeth sydd angen arnoch i bob oedran yn y lincs isod:

Cynradd

Sleidiau Powerpoint

Agraffiad o’r sleidiau a’r nodiadau – (AGOR FEL PDF)

Sleidiau Google

Uwchradd

Sleidiau Poweroint

Argraffiad o’r sleidiau a’r nodiadau – (AGOR FEL PDF)

Sleidiau Google

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dogfen Ategol – Anghenion Dysgu Ychwanegol (AGOR FEL PDF)

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Dyma ddolen yr holiadur os ydych chi’n dymuno rhannu’n uniongyrchol â’ch disgyblion trwy google clasrooms neu Microsoft Teams:

https://online1.snapsurveys.com/au0v9

Dylai’r sleidiau cynnwys popeth sydd angen arnoch chi. Ond os oes cwestiwn gennych, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda.