Adnoddau Cymunedol

Ydych chi eisiau dysgu hawl newydd bob mis? Dyma ychydig o syniadau a gweithgareddau fydd yn eich helpu i ddysgu ac i archwilio eich hawliau chi:

Hawl y Mis

Mae’r cardiau symbolau yn dangos pob hawl gyda llun er mwyn helpu chi ganolbwyntio ar un hawl ar y tro:

Adnoddau Symbolau

Ar y dudalen we hon fe welwch fideos a thaflen waith i’ch helpu i feddwl am un hawl y mis. Gallech chi wneud y gweithgareddau hyn ar eich pen eich hun neu eu gallwch rannu gyda’ch cyfoedion:

Hawl y Mis

Ydi pobl ifanc o fewn eich ardal yn awyddus i wneud gwahaniaeth yn eich ardal leol? Defnyddiwch ein pecyn cymorth i’ch helpu:

Gwneud Gwahaniaeth

Ydych chi’n rhan o Geidiau Merched neu Sgowtiaid Cymru? Gall eich pac/uned gymryd rhan yn ein bathodyn Her Hawliau – gweler isod:

Sgowtiaid a Geidiaid Merched Cymru