Hawl y Mis

Er mwyn eich helpu i hyrwyddo’r CCUHP rydym wedi addasu dull Hawl y mis a ddefnyddir mewn llawer o ysgolion ledled Cymru ac yn ffordd ddefnyddiol o dynnu sylw a chysylltu rhai erthyglau ar draws yr amserlen flynyddol.

Dyddiadur Hawliau

Fe hoffwn ni rannu rhai o’n syniadau ar gyfer gweithgareddau a fydd o gymorth i chi ddysgu ac i archwilio eich hawliau. Ar ddechrau bob mis byddwn ni’n darparu fideo byr ar eich cyfer ac yna gallwch rannu a dangos y fideos yma gyda’ch athrawon. Hefyd rydym wedi creu gweithgareddau ysgrifenedig ar gyfer pob mis ac fe welwch rhain ar waelod y dudalen yma.

CHWEFROR: Erthygl 15

Yr hawl ar gyfer mis Chwefror yw Erthygl 15 sef yr hawl i gwrdd â ffrindiau ac i ymuno â grwpiau.

Gweler islaw fideos gan aelodau o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran:

  • O dan 7 mlwydd oed
  • 7 i 11 mlwydd oed
  • 12 i 18 oed
  • Anghenion Dysgu Ychwanegol

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Anghenion Dysgu Ychwanegol:

Yr hawl ar gyfer mis Mawrth yw Erthygl 7 sef yr hawl i gael enw a chenedligrwydd.

Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran:

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Yr hawl ar gyfer mis Medi yw Erthygl 28 sef yr hawl i gael addysg.

Gweler islaw fideos gan aelodau o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran:

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Anghenion Dysgu Ychwanegol:

Yr hawl ar gyfer mis Hydref yw Erthygl 12 sef yr hawl i rywun wrando arnat ac i gael dy gymryd o ddifri.

Gweler islaw fideos gan aelodau o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran:

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Anghenion Dysgu Ychwanegol:

Yr hawl ar gyfer mis Tachwedd yw Erthygl 19 sef yr hawl i gael dy amddiffyn rhag cael dy frifo neu dy drin yn wael.

Gweler islaw fideos gan aelodau o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran:

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Anghenion Dysgu Ychwanegol:

Yr hawl ar gyfer mis Rhagfyr yw Erthygl 14 sef yr hawl i ymarfer dy grefydd dy hun.

Gweler islaw fideos gan aelodau o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran:

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Anghenion Dysgu Ychwanegol:

IONAWR: Erthygl 29

Yr hawl ar gyfer mis Ionawr yw Erthygl 29 sef yr hawl i fod y gorau gallwch fod.

Gweler islaw fideos gan aelodau o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran:

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Anghenion Dysgu Ychwanegol:

CHWEFROR: Erthygl 15

Yr hawl ar gyfer mis Chwefror yw Erthygl 15 sef yr hawl i gwrdd â ffrindiau ac i ymuno â grwpiau.

Gweler islaw fideos gan aelodau o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran:

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Anghenion Dysgu Ychwanegol:

 

 

Wrth glicio ar y botwm melyn isod fe welwch weithgareddau sy’n gysylltiedig â’n Hawl ar gyfer bob Mis. Gallwch chi osod y gweithgareddau ar gyfer y plant a’r bobl ifanc. Mae rhai o’r awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau yn galw am rywfaint o flaengynllunio ac adnoddau.

Hawl y Mis (gweithgareddau ysgrifenedig) – Word Document

Hawl y Mis (gweithgareddau ysgrifenedig) – PDF File

Rydym yn gobeithio bydd y fideos a’r gweithgareddau hyn yn eich ysbrydoli!

Fe fyddwn ni’n darparu syniadau’n fisol ac yn croesawu unrhyw adborth. Gallwch gysylltu gyda ni drwy ddanfon ebost atom post@complantcymru.org.uk