Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Hawl y Mis

Er mwyn eich helpu i hyrwyddo’r CCUHP rydym wedi addasu dull Hawl y mis a ddefnyddir mewn llawer o ysgolion ledled Cymru ac yn ffordd ddefnyddiol o dynnu sylw a chysylltu rhai erthyglau ar draws yr amserlen flynyddol.

Dyddiadur Hawliau

Gobeithio bydd hyn yn eich ysbrydoli!

GORFFENNAF & AWST: Erthygl 31

Yr hawl ar gyfer mis Gorffennaf ag Awst yw Erthygl 31 sef yr hawl i chwarae.

Wrth glicio ar y botwm melyn isod fe welwch weithgareddau sy’n gysylltiedig â’n Hawl ar gyfer bob Mis. Gallwch chi osod y gweithgareddau ar gyfer y plant a’r bobl ifanc. Mae rhai o’r awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau yn galw am rywfaint o flaengynllunio ac adnoddau.

Hawl y Mis (gweithgareddau ysgrifenedig) – Word Document

Hawl y Mis (gweithgareddau ysgrifenedig) – PDF File

Fe fyddwn ni’n darparu syniadau’n fisol ac yn croesawu unrhyw adborth. Gallwch gysylltu gyda ni drwy ddanfon ebost atom post@complantcymru.org.uk