Ebrill 2024 – Teithio i’r ysgol

Sut mae eich taith i’r ysgol? Ydych chi’n ei fwynhau? Oes yna unrhywbeth sy’n ei wneud yn anodd?

Ein Mater y Mis ar gyfer Ebrill yw teithio i’r ysgol.

Rydyn ni wedi cyhoeddi popeth sydd angen arnoch i bob oedran yn y lincs isod:

Sleids PowerPoint

Sleids Google

Nodiadau sleids (PDF)

Hysbysiad Preifatrwydd

Dylai’r sleidiau cynnwys popeth sydd angen arnoch chi. Ond os oes cwestiwn gennych, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda.