Gorffennaf/Awst 2024 – Gwyliau Haf

Beth ydych chi’n hoffi gwneud yn ystod y gwyliau haf? Ydych chi’n meddwl bod digon i wneud yn eich ardal?​

Oes yna unrhywbeth sy’n eich stopio chi rhag gwneud y pethau rydych chi’n mwynhau gwneud?

Mae Mater y Mis ar gyfer Gorffennaf ac Awst yn ymwneud â sut byddwch chi’n gwario eich amser dros y gwyliau haf.

Rydyn ni wedi cyhoeddi popeth sydd angen ar gyfer bob oedran yn y lincs isod:

Sleidiau Powerpoint

Argraffiad o’r Sleidiau a’r Nodiadau (Agor fel PDF)

Sleidiau Google

Dyma ddolen yr holiadur os ydych chi’n dymuno rhannu’n uniongyrchol â’ch grŵp trwy google classrooms neu Microsoft Teams:

https://online1.snapsurveys.com/tb5sdf

Dylai’r sleidiau cynnwys popeth sydd angen arnoch chi. Ond os oes cwestiwn gennych, yna cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda.