Mehefin 2024 – Diogelwch Ar-lein

Pa apiau ydych chi’n eu defnyddio ar-lein? Ydych chi’n teimlo’n ddiogel wrth ddefnyddio’r apiau hyn? Ydych chi’n gwybod sut i reportio rhywbeth ar-lein?

Ein Mater y Mis ar gyfer Mehefin yw diogelwch ar-lein.

Rydyn ni wedi cyhoeddi popeth sydd angen arnoch i bob oedran yn y lincs isod:

Sleidiau Powerpoint 

Argraffiad o’r sleidiau a’r nodiadau (agor fel PDF)

Sleidiau Google

Dyma ddolen yr holiadur os ydych chi’n dymuno rhannu’n uniongyrchol â’ch disgyblion trwy google classrooms neu Microsoft Teams:

https://online1.snapsurveys.com/vwe2m3

Dylai’r sleidiau cynnwys popeth sydd angen arnoch chi. Ond os oes cwestiwn gennych, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda.