Plant a Phobl Ifanc

Bydd yr adnoddau ar y dudalen hon yn eich helpu chi i ddysgu mwy am eich hawliau. Mae rhai o’r adnoddau yma wedi cael eu creu i’ch helpu i arwain gweithdai ar gyfer eich cyfoedion. Cysylltwch â ni os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Poster Deall eich Hawliau

Poster Hawliau Plant

Poster Hapus, Iach a Diogel

Pecyn Symbolau CCUHP

Mae’r cardiau symbolau yn dangos pob hawl gyda llun er mwyn helpu chi ganolbwyntio ar un hawl ar y tro:

Adnoddau Symbolau

Ar y dudalen we hon fe welwch fideos a thaflen waith i’ch helpu i feddwl am un hawl y mis. Gallech chi wneud y gweithgareddau hyn ar eich pen eich hun neu eu gallwch rannu gyda’ch cyfoedion:

Hawl y Mis

Ydych chi eisiau dysgu hawl newydd bob mis? Dyma ychydig o syniadau a gweithgareddau fydd yn eich helpu i ddysgu ac i archwilio eich hawliau chi:

Hawl y Mis

Ydych chi am wneud gwahaniaeth yn eich ardal leol. Defnyddiwch ein pecyn cymorth i’ch helpu:

Gwneud Gwahaniaeth

Ydych chi’n rhan o Geidiau Merched neu Sgowtiaid Cymru? Gallwch gymryd rhan yn ein bathodyn Her Hawliau – gweler isod:

Sgowtiaid a Geidiaid Merched Cymru

Bydd yr adnodd hwn yn eich helpu i arwain gweithdai yn eich lleoliad:

Seiberfwlio