Categori: Newyddion

Llythyr agored at bobl ifanc Cymru – Arholiadau 2021

9 Tachwedd 2020 Annwyl bobl ifanc Cymru Yr haf yma, fe wnes i ysgrifennu atoch chi i gyd i fynegi […]

Ymateb y Comisiynydd Plant i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gyfnod clo newydd

19 Hydref 2020 “Drwy ein ymgynghoriad o bron i 24000 o blant a phobl ifanc adeg y cyfnod clo cenedlaethol […]

Briffiad Comisiynydd Plant ar brofiadau plant BAME o’r cyfnod clo

29 Medi 2020 Briffiad gan y Comisiynydd Plant yn cyflwyno tystiolaeth ynghylch anfanteision systematig sy’n cael eu hwynebu gan blant […]

Llythyr agored y Comisiynydd Plant at bobl ifanc

16 Awst 2020 Annwyl bobl ifanc Cymru Doedd diwrnod canlyniadau dydd Iau diwethaf byth yn mynd i fod unrhywbeth tebyg […]

Llythyr gan Gomisinwyr Plant y DU at Brifysgolion y DU

16 Awst 2020 Mae pedwar Comisiynydd Plant y DU wedi danfon neges ar y cyd i Brifysgolion y DU yn […]

Comisiynydd Plant yn ymateb i ganlyniadau Lefel A

14 Awst 2020 “Mae’n glir bod pobl ifanc ddim yn teimlo’n hyderus o gwbl o’r system wnaeth arwain at eu […]

Neges Diwrnod Chwarae

5 Awst 2020 Mae’r Comisiynydd wedi recordio neges fideo i groesawu Diwrnod Chwarae eleni. Mae hi’n annog plant Cymru i […]

Cwestiynau i SAGE gan bobl ifanc

5 Awst 2020 Mae pedwar Comisiynydd Plant y DU yn cydweithio i wahodd rhai sy’n cymryd rhan yn SAGE, y […]

Plant a mesurau i lacio cyfyngiadau oherwydd Covid-19: Comisiynydd yn ysgrifennu at y Prif Weinidog, y Gweinidog Addysg ac undebau dysgu

7 Gorffennaf 2020 Ar 6ed o Orffennaf 2020 ysgrifennodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, at y Prif Weinidog Mark Drakeford […]