Categori: Newyddion

Comisiynydd: ‘Rhowch plant yr un amddiffyniad yn y gyfraith ag oedolion’

9 Ionawr 2018 Wrth ymateb i gynnig deddfwriaethol Llywodraeth Cymru i ddileu amddiffyniad cosb resymol, dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant […]

Comisiynydd yn ystyried defnyddio pwerau statudol

3o Tachwedd 2017 Wrth ymateb i ddatganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru mewn ymateb i’w hadroddiad blynyddol diweddaraf, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, […]

Llythyr y Comisiynwyr Plant i’r Canghellor

15 Tachwedd 2017 Comisiynwyr plant y DU yn galw ar y Canghellor i wyrdroi newidiadau i’r system budd-daliadau a chredydau […]

Aelodau ENOC yn tanlinellu effaith Brexit ar hawliau plant

25 Hydref 2017 Mae llythyr o’r Rhwydwaith Ewropeaidd o Ombwdsbobl i blant, wedi’i gyd-arwyddo gan Gomisiynydd Plant Cymru, comisiynwyr eraill […]

Comisiynydd Plant yn galw ar Lywodraeth Cymru i newid ei chynnig gofal plant

9 Hydref 2017 Dylai pob plentyn tair a phedair oed yng Nghymru gael yr un cyfle i dderbyn gofal plant […]

Comisiynydd Plant yn tanlinellu profiadau o fwlio

16 Gorffennaf 2017 Y Comisiynydd Plant yn bwrw goleuni ar brofiadau plant a phobl ifanc o fwlio yng Nghymru ac […]

Mae’r Comisiynydd yn galw am amddiffyniad cyfartal i blant

Mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi nodi Diwrnod Byd'eang y Plant trwy annog Cymru i arwain y ffordd ym maes hawliau plant a dod yn genedl gyntaf o fewn y Deyrnas Unedig i ddileu amddiffyniad cyfreithiol 'cosb resymol' yn erbyn plant.

Sianel YouTube newydd

Mae gan y Comisiynydd Plant sianel YouTube newydd. Bydd y sianel yn cynnwys amrywiaeth eang o fideos yn ffocysu ar hawliau plant, y CCUHP, llais plant a phobl ifanc ac esiamplau o waith da o Ysgolion yng Nghymru.

Mae tim y Comisiynydd wedi cymryd rhan mewn Blog Action Day

Gwyliwch ein fideo ar y thema anghydraddoldeb.