Categori: Newyddion

Coronafeirws – Dylai rhieni parhau i gael help meddygol ar gyfer eu plant

23 Ebrill 2020 Gallai rhai plant fod mewn perygl oherwydd amharodrwydd rhieni i geisio cymorth meddygol, neu gymorth i fagu […]

Comisiynydd yn ymateb i ddatblygiadau yn Ysgol Ruthin, Sir Ddinbych

24 Ionawr 2020 Yn ymateb i ddatblygiadau yn Ysgol Ruthin, Sir Ddinbych, dywedodd Yr Athro Sally Holland: Rydyn ni’n ymwybodol […]

Trafnidiaeth ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol ‘ddim yn ddigon da’

3 Hydref 2020 Mae rhai pobl ifanc ledled Cymru sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu hatal rhag cael […]

Comisiynydd yn ymateb i honiadau hanesyddol o gamdrin plant yn rhywiol mewn ysgol yng Nghymru

26 Mehefin 2019 “Dwi wedi cael sioc a dwi’n drist o glywed am yr honiadau difrifol yma heddiw a dwi’n […]

Pontio’r cenedlaethau yn hanfodol, medd Comisiynwyr

29 Ebrill 2019 Mae cyfleoedd i bobl o wahanol oedran ddod ynghyd a chreu cyswllt mewn ffordd sy’n golygu rhywbeth […]

Comisiynydd yn ymateb i Bapur Gwyn ar y cwricwlwm newydd

29 Ionawr 2019 Ddylai hawliau plant ddim bod yn rhywbeth opsiynol, yn ychwanegiad, nac yn rhywbeth fyddai’n braf; dylen nhw […]

Plant sydd wedi cael eu treisio neu sydd wedi dioddef ymosodiad rhywiol yn wynebu amserau aros annerbyniol cyn cael help a chymorth

1 Hydref 2018 Mae plant sydd wedi cael eu treisio neu sydd wedi dioddef ymosodiad rhywiol yn wynebu amserau aros […]

Comisiynwyr Plant y DU yn dod at ei gilydd i ddathlu chwarae

1 Awst 2018 Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi ymuno gyda chomisiynwyr plant eraill y Deyrnas Unedig i ddathlu Diwrnod Chwarae, […]

Diffyg cefnogaeth i bobl ifanc gydag anableddau dysgu

11 Gorffennaf 2018 Mae dwy o gyfreithiau amlwg Llywodraeth Cymru yn methu i ddarparu’r gefnogaeth angenrheidiol i bobl ifanc ag […]