Categori: Newyddion

Sianel YouTube newydd

Mae gan y Comisiynydd Plant sianel YouTube newydd. Bydd y sianel yn cynnwys amrywiaeth eang o fideos yn ffocysu ar hawliau plant, y CCUHP, llais plant a phobl ifanc ac esiamplau o waith da o Ysgolion yng Nghymru.

Mae tim y Comisiynydd wedi cymryd rhan mewn Blog Action Day

Gwyliwch ein fideo ar y thema anghydraddoldeb.

Lansiad y wefan

Mi fydd Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, yn lansio ei wefan ar ei newydd wedd heddiw i ddathlu ei ben-blwydd cyntaf fel 'pencampwr plant' y wlad.