Aelodau ENOC yn tanlinellu effaith Brexit ar hawliau plant

25 Hydref 2017

Mae llythyr o’r Rhwydwaith Ewropeaidd o Ombwdsbobl i blant, wedi’i gyd-arwyddo gan Gomisiynydd Plant Cymru, comisiynwyr eraill y DU a’r Ombwdsmon i blant yn Iwerddon, wedi ei ddanfon at Gomisiwn yr UE ac arweinwyr pob aelod-wladwriaeth i danlienllu effaith posib Brexit ar hawliau plant.

Mae’r llythyr ar gael yma.