Sianel YouTube newydd

22 Hydref 2014

Mae gan swyddfa’r Comisiynydd Plant sianel YouTube newydd.

Un o brif pwrpasau ein swyddfa yw i roi llais i blant a phobl ifanc, ac i sicrhau bod eu pryderon yn cael eu clywed.

Bydd sawl fideo yn cael eu creu gan blant a phobl ifanc, a bydd y sianel yn archwilio hawliau plant, CCUHP, ac yn arddangos esiamplau o waith da o fewn Ysgolion a grwpiau eraill.

Tanysgrifwch i’r sianel.