Categori: Newyddion

Ymateb Comisynydd Plant i Adroddiad Pwyllgor Seneddol ar fynediad plant anabl i addysg a gofal plant

Mae hwn yn adroddiad hynod arwyddocaol gan y pwyllgor. Un o bump casgliad allweddol yw bod hawliau plant i addysg […]

Datganiad y Comisiynydd ar Heol Goffa

“Rydw i wedi ysgrifennu at yr awdurdod lleol i ofyn am gyfarfod er mwyn sefydlu manylion llawn eu cynlluniau a’u […]

Datganiad yn dilyn dedfrydiad Neil Foden

Dywedodd Rocio Cifuentes MBE: “Rhaid i ni beidio â chaniatáu i’r profiadau dirdynnol yma i basio heb ein bod ni’n […]

Datganiad – Neil Foden yn euog o gamdrin plant

Dywedodd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru: “Mae gan bob plentyn yr hawl i fod yn ddiogel ac i ddysgu heb […]

Dim ond un rhan o bump o plant a atebodd yr arolwg sy’n teimlo’n llawn ar ôl cael cinio ysgol

Dim ond 19% o blant a gymerodd rhan mewn arolwg am ginio ysgol ddywedodd eu bod yn llawn ar ôl […]

Ymateb Comisiynydd Plant Cymru i ‘Teithio gan Ddysgwyr yng Nghymru Dadansoddi a gwerthuso: adroddiad argymhellion Rhagfyr 2023’ a gyhoeddwyr ar 14 o Fawrth 2024

Mae adolygiad Llywodraeth Cymru o’r Mesur Teithio gan Ddysgwyr yn gwbl annigonol, gan fethu â nodi unrhyw newid ystyrlon i’r […]

“Siomedig iawn nad yw Gweinidogion wedi gwrando” – Ymateb sefydliadau i strategaeth tlodi plant newydd

Mae’r Comisiynydd Plant, ar y cyd gyda sefydliadau eraill, wedi ymateb i strategaeth tlodi plant newydd Llywodraeth Cymru. Y sefydliadau […]

Ymateb i adroddiad Estyn ar bresenoldeb mewn ysgolion uwchradd

Yn ymateb i adroddiad Estyn, Gwella presenoldeb mewn ysgolion uwchradd, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes: “Mae’r adroddiad hwn yn […]

Adroddiad y Comisiynydd ar hiliaeth mewn Ysgolion Uwchradd

Mae llawer o blant a phobl ifanc yn profi hiliaeth a digwyddiadau hiliol yn yr ysgol uwchradd, a dim ond […]