Categori: Newyddion

“Siomedig iawn nad yw Gweinidogion wedi gwrando” – Ymateb sefydliadau i strategaeth tlodi plant newydd

Mae’r Comisiynydd Plant, ar y cyd gyda sefydliadau eraill, wedi ymateb i strategaeth tlodi plant newydd Llywodraeth Cymru. Y sefydliadau […]

Ymateb i adroddiad Estyn ar bresenoldeb mewn ysgolion uwchradd

Yn ymateb i adroddiad Estyn, Gwella presenoldeb mewn ysgolion uwchradd, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes: “Mae’r adroddiad hwn yn […]

Adroddiad y Comisiynydd ar hiliaeth mewn Ysgolion Uwchradd

Mae llawer o blant a phobl ifanc yn profi hiliaeth a digwyddiadau hiliol yn yr ysgol uwchradd, a dim ond […]

Diwrnod Byd Eang y Plant – Adnoddau i ysgolion a chlybiau ieuenctid

Ar Ddiwrnod Byd Eang Y Plant, mae miliynau o blant yn cael eu hatal rhag derbyn hawliau sylfaenol. Rydyn ni […]

Adroddiad newydd yn taflu goleuni ar addysg mewn Lleoliadau Iechyd

Adroddiad Addysg mewn Lleoliadau Iechyd I blant sy’n treulio amser mewn ysbyty neu leoliad gofal iechyd arall, mae dysgu tra’u […]

Ymateb Comisiynydd Plant i adroddiad Senedd Ieuenctid Cymru ‘Ffyrdd Gwyrdd’

Yn ymateb i adroddiad Senedd Ieuenctid Cymru ‘Ffyrdd Gwyrdd’, dywedodd Rocio Cifuentes MBE, Comisiynydd Plant Cymru “Dwi’n cytuno’n llwyr gyda’r […]

Y Comisiynydd Plant yn ymateb i adroddiad ar y system anghenion dysgu ychwanegol newydd

Mae’r Comisiynydd Plant wedi ymateb i adroddiad gan Estyn ar weithredu system anghenion dysgu ychwanegol newydd: “Mae gweithredu’r system anghenion […]

Ymateb Comisiynydd Plant i sefyllfa RAAC mewn ysgolion

Yn ymateb i’r sefyllfa, dywedodd Rocio Cifuentes MBE: “Mae gan y sefyllfa hon y potensial i achosi pryder sylweddol i […]

‘Cwmnïau cyfryngau cymdeithasol wedi methu yn eu dyletswydd i gadw pobl ifanc yn ddiogel ar-lein’ – Comisiynydd Plant

Yn ymateb i ymchwiliad BBC Cymru ar sut mae plant yn cael eu targedu trwy apiau cyfryngau cymdeithasol i’w hecsbloetio, […]