Categori: Newyddion

Angen trawsffurfio cefnogaeth i blant niwroamrywiol, meddai Comisiynydd Plant Cymru

Mae ‘angen dybryd’ am drawsffurfio sut mae plant a phobl ifanc niwroamrywiol yn cael eu cefnogi yng Nghymru, yn ôl […]

Ymateb Comisiynydd Plant Cymru i Adolygiad Ymarfer Plant yn dilyn marwolaeth Logan Mwangi

24 Tachwedd 2022 Yn dilyn cyhoeddiad Adolygiad Ymarfer Plant ar 24 Tachwedd yn dilyn marwolaeth Logan Mwangi, dywedodd Rocio Cifuentes […]

Ymateb i ddatganiad hydref Jeremy Hunt

17 Tachwedd 2022 Yn ymateb i Ddatganiad yr Hydref Jeremy Hunt heddiw, dywedodd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru, Bruce Adamson, […]

Plant yn pryderu am gael digon i’w fwyta

16 Tachwedd 2022 Dywedodd 45% o’r plant 7-11 oed, a 26% o’r bobl ifanc 12-18 oed a ymatebodd i arolwg […]

Ymateb y Comisiynydd i adroddiad IICSA

20 Hydref 2022 Ym ymateb i adroddiad yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) ar 20 Hydref 2022, […]

Datganiad Comisiynwyr Plant ar mini-budget 23 Medi

23 Medi 2022 Yn ymateb i gyhoeddiadau ar 23 Medi, dywedodd Comisiynwyr Plant Cymru, yr Alban, a Gogledd Iwerddon: “Mae […]

Angen gweithredu ar unwaith i amddiffyn pobl iau a hŷn rhag effaith costau byw

5 Medi 2022 Comisiynwyr yn galw am weithredu ar unwaith i amddiffyn pobl iau a hŷn rhag effaith ‘gadarnhaol bosibl’ […]

Ymateb y Comisiynydd i adroddiad diweddaraf AGIC ar Ysbyty Hillview

Yn ymateb i adroddiad diweddaraf AGIC ar Ysbyty Hillview, dywedodd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru: “Mae adroddiad arolygu diweddaraf Arolygiaeth […]

Ymateb y Comisiynydd i adroddiad Pwyllgor Senedd ar aflonyddu rhywiol

13 Gorffennaf 2022 Ym ymateb i adroddiad y pwllygor Plant, Pobl ifanc, ac Addysg ar aflonyddu rhywiol, dywedodd y Comisiynydd […]