Categori: Newyddion

Ymateb y Comisiynydd i adroddiad diweddaraf AGIC ar Ysbyty Hillview

Yn ymateb i adroddiad diweddaraf AGIC ar Ysbyty Hillview, dywedodd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru: “Mae adroddiad arolygu diweddaraf Arolygiaeth […]

Ymateb y Comisiynydd i adroddiad Pwyllgor Senedd ar aflonyddu rhywiol

13 Gorffennaf 2022 Ym ymateb i adroddiad y pwllygor Plant, Pobl ifanc, ac Addysg ar aflonyddu rhywiol, dywedodd y Comisiynydd […]

Comisiynydd yn ymateb yn dilyn y dedfrydiadau mewn achos llys Logan Mwangi

30 Mehefin 2022 Yn dilyn y dedfrydiadau, dywedodd y Comisiynydd Plant, Rocio Cifuentes: “Yn lle derbyn cariad ganddynt, dioddefodd Logan […]

Ymateb y Comisiynydd i Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-Hiliol Llywodraeth Cymru

7 Mehefin 2022 Yn ymateb Gynllun Gweithredu Wrth-Hiliol Llywodraeth Cymru, dywedodd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru: “Rydyn ni’n falch i […]

Anrhydedd i Rocio Cifuentes

2 Mehefin 2022 Mi fydd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru, yn derbyn anrhydedd MBE fel rhan o Restr Anrhydeddau Pen-blwydd […]

Dataganiad y Comisiynydd ar achos yn Abertyleri

23 Mai 2022 Dywedodd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru:   “Mae hwn yn amlwg yn achos difrifol iawn sydd nawr […]

Angen targedau newydd tlodi plant, meddai Comisiynydd Plant Cymru

12 Mai 2022 Mae angen i Lywodraeth Cymru osod targedau newydd uchelgeisiol i leihau lefelau tlodi plant yng Nghymru, yn […]

Ymateb y Comisiyndd i alwadau adolygiad o ofal cymdiethasol plant yng Nghymru

27 Ebrill 2022 Yn rhoi sylw ar alwadau am adolygiad o ofal cymdiethasol plant yng Nghymru, dywedodd Rocio Cifuentes, Comisiynydd […]

Comisiynydd Plant ymadawol yn galw am ddatganoli mwy o fudd-daliadau i Gymru

4 Ebrill 2022 Gallai datganoli budd-daliadau lles ymhellach gael effaith fawr ar lefelau tlodi plant yng Nghymru, yn ôl y […]