Categori: Newyddion

Urdd yn croesawu ffoaduriaid o Wcrain

21 Mawrth 2022 Yn ymateb i benderfyniad yr Urdd i gynnig lloches i ffoaduriaid o Wcrain, dywedodd Sally Holland: “Wrth […]

Dadleuon am ariannu yn cael ‘effaith ofnadwy’ ar blant bregus, medd Comisiynydd Plant Cymru

8 Mawrth 2022 Dydy plant gydag anghenion cymhleth iechyd a gofal cymdeithasol ddim yn  derbyn y gefnogaeth maen nhw angen […]

Teyrnged y Comisiynydd Plant i Aled Roberts

14 Chwefror 2022 Yn talu teyrnged i Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Roedd Aled […]

Comisiynydd yn ymateb i adroddiad diweddaraf IICSA

2 Chwefror 2022 Yn ymateb i adroddiad IICSA a chafodd ei gyhoeddi ar 1 Chwefror, dywedodd Yr Athro Sally Holland: […]

Angen ‘ymdrech mawr’ i sicrhau bod gan bobl ifanc y wybodaeth, cyngor, a chefnogaeth ar arholiadau

26 Ionawr 2022 Mae’r Comisiynydd Plant wedi pwylseisio pwysigrwydd gwybodaeth, cyngor, a chefnogaeth i bobl ifanc ar arholiadau dros y […]

Datganiad ar gyhoeddiad ysgolion Llywodraeth Cymru

16 Rhagfyr 2021 Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 16 Rhagfyr yn ymwneud ag ysgolion, dywedodd Yr Athro Sally […]

Ymateb i adroddiad Estyn – Comisiynydd Plant

8 Rhagfyr 2021 Yn ymateb i adroddiad Estyn ar aflonyddu rhywiol, dywedodd yr Athro Sally Holland: “Rydw i eisiau diolch […]

Comisiynydd yn ymateb i gytundeb Llafur/Plaid Cymru

22 Tachwedd 2021 “Dwi’n falch iawn i weld sawl agwedd o’r cytundeb yma, yn cynnwys prydau ysgol am ddim i […]

Ymateb y Comisiynydd i benderfyniad y Prif Swyddogion Meddygol

13 Medi 2021 Yn ymateb i benderfyniad y Prif Swyddogion Meddygol i argymell cynnig brechiad i bobl ifanc 12 oed […]