Comisiynwyr Plant y DU yn dod at ei gilydd i ddathlu chwarae

1 Awst 2018

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi ymuno gyda chomisiynwyr plant eraill y Deyrnas Unedig i ddathlu Diwrnod Chwarae, ac i annog llywodraethau ac awdurdodau lleol i wneud yn siwr bod gan bob plentyn y cyfle i fwynhau ei hawl ddynol i chwarae.

Fe gyhoeddon nhw datganiad ar y cyd ar Ddiwrnod Chwarae 2018.