Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Ein digwyddiadau

Grwp o bobl ifanc yn gwneud tasg

Eleni, rydyn ni’n lansio ein Cynadleddau Llysgenhadon Uwchradd cyntaf erioed.

Mae hyn yn gyfle i Lysgenhadon Uwchradd i gwrdd â’r Comisiynydd Plant ac i gymryd rhan mewn gweithdai i ddysgu am eu rôl. Mae’r ddigwyddiadau hefyd yn cynnig cyfle i athrawon i archwilio sut i gefnogi’r cynllun a sut i ddatblygu dulliau gweithredu hawliau plant yn yr ysgol.

Croeso i chi fynychu’r digwyddiad hyd yn oed os nad ydych yn rhan o’r cynllun Llysgenhadon Uwchradd ar hyn o bryd.

  • Bydd themau’r gweithdy yn cynnwys y CCUHP, cydraddoldeb rhywiol a hawliau, llesiant digidol a’r Ffordd Gywir i Addysg.
  • Does dim cost am ddod
  • Gall ysgol dod gydag un oedolyn a dau ddisgybl a bydden ni’n derbyn bwciadau ar sail y cyntaf i’r felin.
  • Fel arfer mae disgyblion yn dod gydag athro, ond os nad yw hyn yn bosib byddwn hefyd yn croesawu aelod o staff cymorth yr ysgol neu lywodraethwr o’r is-grŵp Addysgu a Dysgu o gorf llywodraethu’r ysgol.
  • Byddwn ni’n cynnal sesiynau ar wahân yn Gymraeg a Saesneg, byddwch yn gallu cofnodi’ch iaith ddewisol ar y ffurflen fwcio.
  • Byddwn ni’n hefyd cynnig ardal farchnad dros amser cinio er mwyn i ysgolion rhannu arferion da. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhedeg stondin farchnad, cysylltwch â digwyddiadau@complantcymru.org.uk

Eleni, bydd aelod o’n tîm yn cefnogi disgyblion gydag anghenion ychwanegol ym mhob digwyddiad. Os ydych yn credu bydd hyn o fudd i’ch disgyblion cysylltwch â Jordan.James@complantcymru.org.uk.

Lleoliadau/Dyddiadau

21ain Ionawr 2019

Pontypridd

9.30yb – 2.15yp

28ain Ionawr 2019

Wrecsam

9.30yb – 2.15yp

Bwcio lle

Cwblhewch y ffurflen bwcio a’i ddychwelyd i digwyddiadau@complantcymru.org.uk

Byddwch yn derbyn cadarnhad o’ch lle a ffurflen caniatad hefyd. Bydd angen i’r ffurflen cael ei gwblhau ar gyfer bob disgybl.