Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Ein digwyddiadau

Rydym yn cynnal gynhadledd blynyddol ar gyfer ein Llysgenhadon Uwchradd, lle gallant gwrdd â’r Comisiynydd Plant a chymryd rhan mewn gweithdai i ddysgu am eu rôl. Mae’r digwyddiadau hefyd yn cynnig cyfle i athrawon i archwilio sut i gefnogi’r cynllun a sut i ddatblygu dulliau gweithredu hawliau plant yn yr ysgol.

Rydym wedi gwneud newidiadau i’r digwyddiadau eleni.

Bydd ein hysgolion Llysgenhadon Gwych yn derbyn gweithdy o flaen llaw. Gallant gwneud hyn yn yr ysgol, cyn ymuno â’n digwyddiad ar-lein ar 15fed Hydref. Os nad ydy hyn yn bosib, ymunwch â ni beth bynnag er mwyn cymryd rhan yn y trafodaethau.

Yn ystod y digwyddiad ar-lein, gall Llysgenhadon Uwchradd:

  • Rhannu eu syniadau o’u gweithdy gyda Sally Holland ac ysgolion eraill
  • Gofyn cwestiynau i Sally Holland a dweud wrthi hi beth sy’n bwysig iddyn nhw
  • Darganfod beth yw eu Tasg Hawliau cyntaf

Bydd aelod o’n tîm yn cefnogi disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol ym mhob digwyddiad. Os ydych yn credu bydd hyn o fudd i’ch disgyblion cysylltwch â Jordan.James@complantcymru.org.uk.

Byddwn ni’n cynnig sesiynau gwyll ar gyfer athrawon yn hwyrach yn y flwyddyn.

Nodyn:

  • Mae gennym un dyddiad yn unig ar gyfer y digwyddiad ar hyn o bryd. Ond, os oes mwy o alw, gallwn drefnu mwy o ddyddiadau.
  • Bydd linc i’r digwyddiad (Microsoft Teams) yn cael ei anfon i bob cyfeiriad sy’n cofrestru isod.

15fed Hydref 2020

Sesiwn Saesneg: 1.30pm – 2.10pm

Sesiwn Gymraeg: 2.15pm – 2.55pm

Nodyn: Rydym hefyd yn cynnal sesiwn ar gyfer athrawon yn unig am 4pm. Bydd hyn yn drafodaeth anffurfiol gyda Chomisiynydd Plant Cymru, fel gall Sally clywed sut mae pethau yn mynd yn ysgolion a’r ffyrdd gorau i ni gefnogi athrawon tymor yma. Cofrestrwch yma.

 

Cysylltwch gyda ni os hoffech chi rhagor o wybodaeth.