Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Digwyddiadau

Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd rydyn ni’n cynnal digwyddiadau i roi cyfle i’n Llysgenhadon Gwych i gwrdd â’r Comisiynydd Plant ac i gymryd rhan mewn gweithdai i ddysgu am eu rôl. Mae’r digwyddiadau hefyd yn cynnig cyfle i athrawon i archwilio sut i gefnogi’r cynllun a sut i ddatblygu dulliau gweithredu hawliau plant yn yr ysgol.

Rydym wedi gwneud newidiadau i’r digwyddiadau eleni.

Bydd ein hysgolion Llysgenhadon Gwych yn derbyn gweithdy o flaen llaw, i’w wneud yn yr ysgol, cyn ymuno â’n digwyddiad ar-lein ar 14eg Hydref.

Yn ystod y digwyddiad ar-lein, gall Llysgenhadon Gwych:

  • Rhannu eu syniadau o’u gweithdy gyda Sally Holland ac ysgolion eraill
  • Gofyn cwestiynau i Sally Holland a dweud wrthi hi beth sy’n bwysig iddyn nhw
  • Darganfod beth yw eu Tasg Arbennig cyntaf

Bydd aelod o’n tîm yn cefnogi disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol ym mhob digwyddiad. Os ydych yn credu bydd hyn o fudd i’ch disgyblion cysylltwch â Jordan.James@complantcymru.org.uk.

Byddwn ni’n cynnig sesiynau gwyll ar gyfer athrawon yn hwyrach yn y flwyddyn.

Nodyn:

  • Mae gennym un dyddiad yn unig ar gyfer y digwyddiad ar hyn o bryd. Ond, os oes mwy o alw, gallwn drefnu mwy o ddyddiadau.
  • Bydd linc i’r digwyddiad (Microsoft Teams) yn cael ei anfon i bob cyfeiriad sy’n cofrestru isod.

14eg Hydref 2020

Sesiwn Saesneg: 1.00pm -1.45pm     

Sesiwn Gymraeg: 2.00pm – 2.45pm

 

Cysylltwch gyda ni os hoffech chi rhagor o wybodaeth.