Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Digwyddiadau

Ein digwyddiadau

Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd rydyn ni’n cynnal digwyddiadau i roi cyfle i’n Llysgenhadon Gwych i gwrdd â’r Comisiynydd Plant ac i gymryd rhan mewn gweithdai i ddysgu am eu rôl. Mae’r ddigwyddiadau hefyd yn cynnig cyfle i athrawon i archwilio sut i gefnogi’r cynllun a sut i ddatblygu dulliau gweithredu hawliau plant yn yr ysgol.

  • Does dim cost am fynychu, ond ry’n ni’n gofyn bod disgyblion ac athrawon yn dod â phecyn bwyd.
  • Gall ysgol mynychu gydag un oedolyn a dau ddisgybl a bydden ni’n derbyn bwciadau ar sail y cyntaf i’r felin.
  • Fel arfer mae disgyblion yn dod gydag athro, ond os nad yw hyn yn bosib byddwn hefyd yn croesawu aelod o staff cymorth yr ysgol neu lywodraethwr o’r is-grŵp Addysgu a Dysgu o gorf llywodraethu’r ysgol.
  • Byddwn ni’n cynnal sesiynau ar wahân yn Gymraeg a Saesneg, byddwch yn gallu cofnodi’ch iaith ddewisol ar y ffurflen fwcio.

Eleni, bydd aelod o’n tîm yn cefnogi disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol ym mhob digwyddiad. Os ydych yn credu bydd hyn o fudd i’ch disgyblion cysylltwch â Jordan.James@complantcymru.org.uk.

Lleoliadau/Dyddiadau

9fed Hydref 2018

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd CF10 5AL

9:45yb – 2:30yp

 

17eg Hydref 2018

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Sir Gâr SA32 8HN

9:45yb – 2:30yp

 

24ain Hydref 2018

Glasdir, Llanrwst LL26 0DF

9:45yb – 2:30yp

 

Bwcio lle

Cwblhewch y ffurflen bwcio a’i ddychwelyd i Siwan.Dafydd@complantcymru.org.uk

Byddwch yn derbyn cadarnhad o’ch lle a ffurflen caniatad hefyd. Bydd angen i’r ffurflen cael ei gwblhau ar gyfer bob disgybl.