Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Digwyddiadau

Cofrestrwch isod ar gyfer UN DIGWYDDIAD os gwelwch yn dda. Unwaith fyddwch wedi cofrestru, fe fyddwn yn danfon linc i’r digwyddiadau Microsoft Teams at yr holl gysylltiadau cofrestredig.

12fed Hydref

10.00 -10.30yb – Llysgenhadon Gwych Sesiwn 1 (Cymraeg)

10.45-11.15yb – Sesiwn gyda Disyblion ADY (Dwyieithog)

20fed Hydref

13.15 -13.45yp – Llysgenhadon Gwych Sesiwn 2 (Cymraeg)

Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd rydyn ni’n cynnal digwyddiadau i roi cyfle i’n Llysgenhadon Gwych i gwrdd â’r Comisiynydd Plant ac i gymryd rhan mewn gweithdai i ddysgu am eu rôl.

Bydd ein digwyddiadau eleni yn ddigwyddiadau ar-lein a bydd ein ffocws ar lesiant mewn ysgolion.

  • Cyfarfodydd caeedig fydd y digwyddiadau ar-lein, yn hytrach na gwebinar, felly bydd ysgolion yn gallu gweld ei gilydd ar gamera. Gwnewch yn siwr eich bod yn dilyn polisi caniatâd delwedd arferol eich ysgol. Hefyd mae gennych yr opsiwn i ddiffodd eich camera.
  • Ni fyddwn yn gofyn am gydsyniad delwedd ar gyfer y digwyddiadau hyn. Peidiwch â chymryd lluniau na sgrinluniau o unrhyw ddisgyblion sydd ddim o dan eich gofal neu unrhyw ddisgyblion nad oes gennych chi ganiatâd delwedd ar eu cyfer.
  • Gallwch archebu slot ar gyfer eich Llysgenhadon neu ar gyfer y dosbarth cyfan. Archebwch slotiau ychwanegol os bydd grwpiau neu ddosbarthiadau ychwanegol yn ymuno.
  • Gallwch chi ddangos y fideo isod i’ch disgyblion ymlaen llaw – mae hyn yn gyfle i chi gyflwyno Sally iddyn nhw cyn y digwyddiad.

Cysylltwch gyda ni os hoffech chi rhagor o wybodaeth.

Ymunwch a’n Cynllun Llysgenhadon Gwych

Dysgwch fwy am dasg arbennig y tymor hwn

Dysgwch fwy am dair swydd ein Llysgenhadon