Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Cymunedol

Plant a phobl ifanc sydd wedi gwirfoddoli fel rhan o’u grwp cymunedol neu grwp diddordeb arbennig i wneud 3 brif swydd yw Llysgenhadon Cymunedol:

  1. Dywedwch wrth eraill am hawliau plant;
  2. Dywedwch wrth eraill am y Comisiynydd Plant a’u thîm;
  3. Bod yn llais i’r Comisiynydd Plant ar lawr gwlad a chyfrannu i’w gwaith trwy dasgau arbennig a gweithdai.

Dysgwch fwy am ein Tasg Hawliau

Darllenwch ein pecyn adnoddau i lysgenhadon cymunedol

Ymunwch

Os hoffech chi ymuno cysylltwch â’n swyddfa ar 01792 765600 neu ebostwich post@complantcymru.org.uk