Cymunedol

Dyma glip byr gan Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru:

Plant a phobl ifanc sydd wedi gwirfoddoli fel rhan o’u grwp cymunedol neu grŵp diddordeb arbennig i wneud 3 brif swydd yw Llysgenhadon Cymunedol:

  1. Dywedwch wrth eraill am hawliau plant;
  2. Dywedwch wrth eraill am y Comisiynydd Plant a’u thîm;
  3. Bod yn llais i’r Comisiynydd Plant ar lawr gwlad a chyfrannu i’w gwaith trwy dasgau arbennig a gweithdai.

Darllenwch ein pecyn adnoddau i lysgenhadon cymunedol

Cymerwch rhan yn ein Tasg Arbennig / Mater y Mis

Ymunwch

Os hoffech chi ymuno cysylltwch â’n swyddfa ar 01792 765600 neu ebostwich post@complantcymru.org.uk