Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Llysgenhadon Uwchradd

Mae’n cynllun Llysgenhadon Uwchradd, yn ceisio hyrwyddo hawliau pobl ifanc a Chonfensiwn y Cynhadloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn ysgolion.

Ymunwch am ddim

Sut mae’n gweithio

Mae ysgolion yn ethol dau Lysgennad ar ddechrau pob blwyddyn. Mae gan Lysgenhadon Uwchradd tair dasg arbennig:

 • Dweud wrth ddisgyblion eraill am rôl y Comisiynydd
 • Sicrhau bod plant eraill yn gwybod am hawliau plant a CCUHP
 • Cwblhau tasgau i’r Comisiynydd yn eu hysgol. Mae’r tasgau hon yn bwydo’n uniongyrchol i waith ein swyddfa ac yn cael effaith mawr ar ein gwaith.

5 rheswm i ymuno

 • Mae’r gwybodaeth ry’n ni’n casglu trwy’r cynllun yn bwydo’n uniongyrchol i’n gwaith; mae gan ein Llysgenhadon effaith go iawn ar hawliau plant yng Nghymru
 • Mae’r cynllun Llysgenhadon yn darparu modd bywiog a rhyngweithiol i blant yn eich ysgol ddysgu am eu hawliau, yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, sy’n tanategu gweledigaeth addysg Llywodraeth Cymru.
 • Mae’r cynllun yn cefnogi Pedwar Pwrpas cwricwlwm newydd Cymru, ac yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion datblygu fel unigolion iach a hyderus sy’n medru cyfrannu at eu cymunedau ysgol, a’u cymuned cenedlaethol fel dinasyddion moesegol a deallus
 • Mae’r cynllun yn cefnogi ysgolion i ddatblygu y ffyrdd mae nhw’n ymdrin â Lles, a Gofal, Cefnogaeth ac Arweiniad, sy’n ffurfio elfennau Fframwaith Arolygu Cyffredinol Estyn 2017.
 • Does dim cost!

Syniadau ar ddechrau’r cynllun yn eich ysgol

 • Rhowch wybod i’ch disgyblion eich bod chi’n ysgol Llysgenhadon Uwchradd a chynnal etholiad i ddewis eich Llysgenhadon.
 • Gall eich Llysgenhadon gychwyn ar eu gwaith ar unwaith trwy gynyddu ymwybyddiaeth o hawliau plant a’r Comisiynydd Plant. Bydd yr adnoddau rydych chi wedi derbyn yn y pecyn croeso, ein cynlluniau gwersi a’n posteri yn helpu.
 • Ym mis Hydref byddwn ni’n anfon y cyntaf o’r Tasgau Hawliau ar gyfer y flwyddyn atoch chi.
 • Dathlwch waith eich Llysgenhadon Uwchradd gydag ysgolion ledled Cymru yn yr Awr Hawliau ar Twitter: amser cinio bob dydd Gwener (12-1yp) @complantcymru #AwrHawliau

Ymunwch