Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Hawliau

Holiadur – Pa mor gefnogol i Hawliau yw eich ysgol chi?

Tasg Arbennig y tymor hwn oedd holiadur ar gyfer holl ddisgyblion cyfnod allweddol 2 a’r staff addysgu i gyd, er mwyn gweld beth yw profiadau disgyblion o hawliau plant yn yr ysgol, mewn ffurf adroddiad a fydd wedi’i bersonoleiddio i’ch ysgol chi.

Diolch i’r 7764 o ddisgyblion ac athrawon wnaeth cymryd rhan!

Bydd ysgolion yn derbyn eu hadroddiadau erbyn diwedd y tymor.