Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Hawliau

Eleni, bydd pobl ifanc 16 ac 17 oed yng Nghymru yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf.

Ond rydyn ni eisiau i fwy o bobl ifanc fedru ymuno yn hyn, felly rydyn ni’n cynnal etholiad paralel i’r Senedd, wedi’i lunio ar gyfer pobl ifanc 11-15 oed.

Bydd y bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn pleidleisio dros yr ymgeiswyr go iawn sy’n sefyll yn etholaeth a rhanbarth eu hysgolion, a thrwy hyn yn dysgu mwy am sut mae gwleidyddiaeth yn gweithio.

Rydym hefyd wedi paratoi cynlluniau gwers a digwyddiadau ar-lein er mwyn i bobl ifanc dysgu mwy am etholiadau a phleidleisio.

Eich Tasg Hawliau yw cymryd rhan yn y Prosiect Pleidlais 2021. Mae ysgolion a lleoliadau eraill yn gallu cofrestru i dderbyn slipiau pleidleisio electroneg a lawrlwytho cynlluniau gwers yma: prosiectpleidlais.cymru.