Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Hawliau

Tasg Hawliau yr Haf

Mae Comisiynydd Plant newydd wedi dechrau yng Nghymru eleni. Ei henw hi yw Rocio Cifuentes.

Mae Rocio eisiau rhannu ei stori gyda chi, fel gallwch chi ddysgu mwy am ei chefndir, pwy yw hi a pham mae hi weithio fel Comisiynydd Plant Cymru. Gallwch chi glywed Rocio yn rhannu ei stori yma.:

Hoffai Rocio dysgu mwy am ei Llysgenhadon a’r pethau sy’n bwysig iddyn nhw. Defnyddiwch y templed i rannu stori CHI a mwy amdano’ch ysgol gyda Rocio. Bydd hyn yn helpu Rocio dod i adnabod chi a Llysgenhadon arall yng Nghymru.

Bydd Rocio yn defnyddio’ch syniadau chi i greu holiadur, fel bydd cyfle i bob plentyn yng Nghymru dweutho hi beth sy’n bwysig iddyn nhw. Bydd hyn yn helpu hi gwybod beth sydd angen ar blant i dyfu’n hapus, yn iach ac yn ddiogel a beth ddylai hi weithio ar i’w helpu.

Anfonwch eich ymateb erbyn yr 22ain o Orffennaf os gwelwch yn dda. Gallwch chi anfon eich stori trwy ebost (post@complantcymru.org.uk) neu ar Twitter @childcomwales.

Dull Gweithredu Hawliau Plant

Rydyn ni wedi diweddaru a chyhoeddi ein fframwaith egwyddorol ac ymarferol ar gyfer lleoliadau addysg, er mwyn galluogi addysg hawliau dynol o dan ddyletswyddau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021.

Ewch i’n wefan yma i lawrlwytho’r adnoddau canlynol am ddim: y canllaw, canllaw mapio o’r cwricwlwm, dogfen hunanasesu ac astudiaethau achos sy’n dangos ymarfer diddorol.

Nodyn i ysgolion

Nodwch Rocio Cifuentes yw Comisiynydd Plant Cymru. Mae tymor Sally Holland fel Comisiynydd Plant Cymru wedi gorffen. Byddwn ni’n anfon posteri newydd i’n Llysgenhadon yn nhymor yr hydref.