Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Hawliau

Gweithgaredd Hawliau Gwanwyn 2022

Eich Taith Hawliau

Mae eich Gweithgaredd Hawliau y tymor yma yn ddarn adfyfyriol i chi fel ysgol. Mae’n gyfle i chi weithio gyda’r disgyblion a gwerthuso’ch gwaith ar hawliau plant.

Mae hefyd yn gyfle i osod targedau newydd a meddwl am beth hoffech chi gyflawni wrth symud ymlaen.

Rydyn ni wedi creu canllawiau i’r disgyblion eu dilyn er mwyn iddyn nhw fedru arwain y gwaith, os ydych chi’n cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, efallai bydd yr adnoddau ategol canlynol o ddefnydd:

Adnoddau Ategol

Eich Taith Hawliau CA3/4

Bydd y Gweithgaredd Hawliau yn cau ddydd Gwener 8 Ebrill 2022.

Gallwch chi anfon eich mapiau ffordd aton ni ar Twitter trwy drydar am @complantcymru neu eu hanfon trwy e-bost at post@complantcymru.org.uk