Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Arbennig

Tasg Arbennig y tymor hwn yw i wneud holiadur pwysig iawn.

Am yr holiadur 

Rwyt ti wedi bod yn aros adref i aros yn ddiogel dros yr wythnosau diwethaf.

Mae pobl sy’n medru helpu i wneud gwahaniaeth i dy fywyd eisiau gwrando ar dy farn am sut mae hyn wedi gwneud i ti deimlo a’r effaith mae gorfod gwneud hyn oherwydd y Coronafeirws wedi cael ar dy fywyd.

Mae’r holiadur yma wedi cael ei ysgrifennu gan sefydliadau yma gyda help oddi wrth blant a phobl ifanc:

  • Llywodraeth Cymru
  • Comisiynydd Plant Cymru
  • Plant yng Nghymru
  • Senedd Ieuenctid Cymru

Mae’r holiadur yn cau ar Fai 27 felly cwblha’r ddogfen cyn gynted ag sy’n bosibl.

Mae’r canlyniadau yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru ag eraill i wneud yn siwr fod gen ti bopeth i aros yn hapus, iach a diogel.

Gwybodaeth bwysig am sut mae’r holiadur yn gweithio

  • Fe fyddwn ni ddim yn gofyn am dy enw
  • Does dim ateb cywir neu anghywir
  • Does dim rhaid i ti ateb cwestiwn os nad wyt ti eisiau ei ateb
  • Dylai gymryd rhwng 10 a 15 munud i ti gwblhau’r holiadur

Yr Holiaduron

Rhannwch eich barn trwy wneud yr holiadur.

Mae’n cau ar 27 Mai.

Dewisiwch opsiwn:

Holiadur i oedrannau 7-18

Holiadur sy’n defnyddio lluniau i helpu gyda darllen

Gweithgaredd tynnu llun i blant 3-7 oed, neu unrhyw bobl ifanc os nad yw’r fersiynau uchod yn addas iddyn nhw.

Lawrlwythwch y gweithgaredd tynnu llun

Laptop, ffôn, neu tabled?

Defnyddiwch unrhyw ddyfais i gwblhau’r holiaduron.

Ond mae’r holiadur sy’n defnyddio lluniau i helpu gyda darllen yn gweithio yn well ar laptop.

Beth byddwn ni’n gwneud gyda’r wybodaeth rydych chi’n rhannu

Beth byddwn ni’n gwneud gyda’r wybodaeth rydych chi’n rhoi i ni

Rydyn ni wedi rhoi y wybodaeth yma i gyd mewn i un dogfen PDF

Fideo Ysgol Gynradd Birchgrove

Diolch o galon i Ysgol Gynradd Birchgrove yng Nghaerdydd am greu y fideo hwn i annog disgyblion eraill i wneud yr holiadur!