Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Adnoddau Hygyrch

Mae’r adnoddau hygyrch hyn yn cefnogi pob plentyn a pherson ifanc i gymryd rhan yn ein cynllun Llysgenhadon a dysgu am eu hawliau ac am y Comisiynydd.

Llysgenhadon i Bawb

  • Mae gan bob plentyn a pherson ifanc o dan 18 oed hawliau, a dylen nhw ddysgu am eu hawliau.
  • Mae pob person ifanc yng Nghymru yn elwa o wybod bod ganddyn nhw Gomisiynydd sy’n gallu sefyll i fyny drostyn nhw.
  • Mae’r cynllun Llysgenhadon yn gyfle i gynnig rolau arwain cyfoedion i blant o bob gallu.
  • Mater i’ch ysgol chi yw penderfynu faint o Lysgenhadon fydd gennych chi, rydyn ni’n argymell dau o leiaf, ond bydd llawer o ysgolion yn ethol grŵp mwy.
  • Mae ein digwyddiadau’n agored i bob plentyn a pherson ifanc, a byddwn ni’n gweithio gyda chi i wahaniaethu’r gweithgareddau.

Dysgu am hawliau

Pecyn symbolau CCUHP

Fideos

Lluniau

Defnyddiwch y llun yma i esbonio sut mae plant yn elwa o’n rhaglen Llysgenhadon

Pecynnau Gweithgaredd

Gêmau a gweithgareddau sy’n gallu cael eu harwain gyda phlant a phobl ifanc i archwilio hawliau

Adnoddau Newydd

Rydyn ni wrthi’n gyson yn datblygu adnoddau hygyrch newydd. Os hoffai athrawon neu ddisgyblion ein helpu i ddatblygu adnodd, neu os oes adnodd y byddech chi’n hoffi ei weld ar y dudalen yma, cysylltwch â ni.