Cynlluniau gwers – Anghenion Dysgu Ychwanegol

Bydd y cynlluniau gwers yma yn helpu eich disgyblion i ddysgu mwy am hawliau plant.

Cafon nhw eu creu yn sbesiffig ar gyfer disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol, ond gallwch chi eu defnyddio mewn cyd-destunnau gwahanol.

Gwers 1: Cyflwyniad i hawliau plant

Bydd y wers hon yn ffocysu ar gyflwyno hawliau plant, a Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru.

Bydd disgyblion yn gweithio gyda’i gilydd i greu ac arwyddo siarter dosbarth.

Lawrlwythwch y cynllun gwers

Ar gyfer y wers hon, byddwch chi angen:

Gwers 2: Tyfu i fyny (datblygiad)

Mae’r wers hon yn ffocysu ar y pethau sydd angen ar blant i dyfu’n hapus a iach.

Lawrlwythwch y cynllun gwers

Ar gyfer y wers hon, byddwch chi angen:

Gwers 3: Fy emosiynau (Datblygiad)

Yn y wers hon, bydd disgyblion yn meddwl am beth sy’n eu gwneud nhw’n hapus.

Lawrlwythwch y cynllun gwers

Ar gyfer y wers hon, byddwch chi angen:

Gwers 4: Cadw’n ddiogel (Amddiffyniad)

Yn y wers hon bydd disgyblion yn trafod pwysigrwydd cadw’n ddiogel. Bydden nhw wedyn yn nodi person neu lle sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n ddiogel.

Lawrlwythwch y cynllun gwers

Ar gyfer y wers, byddwch chi angen:

Gwers 5: Pobl sy’n gallu ein helpu (Amddiffyniad)

Bydd y wers hon yn ffocysu ar bobl sy’n helpu disgyblion yn yr ysgol a’u cymuned leol.

Lawrlwythwch y cynllun gwers

Ar gyfer y wers hon, byddwch chi angen:

Gwers 6: Dweud eich dweud (cyfranogiad)

Yn y wers hon, bydd disgyblion yn dweud eu dweud trwy rannu eu profiadau ney trwy rhannu materion sy’n eu heffeithio nhw yn yr ysgol.

Lawrlwythwch y cynllun gwers

Ar gyfer y wers hon, byddwch chi angen:

Gwers 7: Cymryd rhan sy’n cyfri (Cyfranogiad)

Gallwch ailadrodd y wers hon tan bod pawb wedi cael cyfle i rannu eu hoff weithgaredd.

Mae’r wers yn annog disgyblion i gymryd rhan, i drio rhywbeth newydd, ac yn dathlu eu cyflawniadau.

Lawrlwythwch y cynllun gwers

Ar gyfer y wers hon, byddwch chi angen:

Bydd adnoddau ychwanegol yn dibynnu ar ddewisiadau’r plant.

Gwers 8: Helfa drysor (goroesi)

Mae hon yn wers hwyl i helpu disgyblion archwilio eu hawliau. Trwy weithio fel tîm, bydd eich disgyblion yn trio ffeindio eu hawliau fel rhan o helfa drysor o gwmpas yr ysgol.

Lawrlwythwch y cynllun gwers

Ar gyfer y wers hon, byddwch chi angen:

Gwers 9: adeiladwch guddfan (goroesi)

Mae’r wers hon yn cyfle i ddisgyblion i ail-ymweld a’u dysgu dros yr wyth sesiwn diwethaf. Bydd disgyblion yn gweithio gyda’u gilydd i greu cuddfan.

Lawrlwythwch y cynllun gwers

Ar gyfer y wers, byddwch chi angen:

Gwers 10: trafodaeth

Mae’r wers hon yn gyfle i ddisgyblion i rannu yr hyn maen nhw wedi eu dysgu, i ddathlu eu gwaith, ac i gwblhau eu llyfrynnau hawliau.

Lawrlwythwch y cynllun gwers

Ar gyfer y wers hon, byddwch chi angen: