Adnoddau Defnyddiol

Deunyddiau celf a phapur lliw ar liain bwrdd smotiog

Ar y dudalen hon mae adnoddau defnyddiol i ddefnyddio yn eich ysgol, ac i’ch helpu i gymryd rhan yn ein cynllun Llysgenhadon Gwych.

Os rydych chi angen adnodd sydd ddim ar y dudalen, ffoniwch 01792 765600.

Adnoddau Hawliau Cyffredinol

Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu Seiliedig ar Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Mae’r adnodd hwn yn helpu addysgwyr rhoi hawliau plant ar ganol bywyd ysgol.

Poster Hawliau Plant

Gallwch defnyddio’r poster yma yn eich ysgol i arddangos holl hawliau’r CCUHP.

Ugain Top Tips

Ugain syniad defnyddiol ar gyfer cyflwyno hawliau plant yn eich ysgol.

Pecyn Symbolau CCUHP

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys pecyn o gardiau a phoster i’ch helpu i addysgu disgyblion am eu hawliau.

Adnodd Pontio’r Cenedlaethau

Hoffech chi archwilio creu prosiect pontio’r cenedlaethau yn eich ysgol chi? Rydyn ni wedi creu cynllun gwers a fideos i’ch ysbridoli.

Cynlluniau Gwers a Chyflwyniadau

Cynlluniau gwers gwrthfwlio

Cynlluniau gwers i’ch helpu i archwilio’r pwnc o fwlio yn eich ysgol

Cynllun Gwers Meithrin/Derbynfa

Cynllun Gwers Blwyddyn 1/2

Cynllun Gwers Blwyddyn 3/4

Cynllun Gwers Blwyddyn 5/6

Cyflwyniad hawliau plant/Comisiynydd Plant Cymru

Cyflwyniad PowerPoint i gyflwyno hawliau plant a gwaith y Comisiynydd Plant.

Cynllun Gwers Cyfnod Sylfaen

Cynllun gwers i gyflwyno hawliau plant a rôl y Comisiynydd i blant Cyfnod Sylfaenol.

Cynllun Gwers Cyfnod Allweddol 2

Cynllun gwers i gyflwyno hawliau plant a rôl y Comisiynydd i blant Cyfnod Allweddol 2.

Adnoddau Llysgenhadon Gwych

Poster etholiad Llysgenhadon Gwych

Mae’r poster yma’n esbonio sut i ethol Llysgenhadon Gwych yn eich ysgol

Ffurflen Enwebu

Ffurflen i ddisgyblion er mwyn enwebu Llysgenhadon.