Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Hawliau

Gwneud Gwahaniaeth: Canllaw i helpu pobl ifanc creu newid

Tasg Hawliau y tymor hwn yw i ddefnyddio ein hadnodd newydd sbon.

Ei nod yw helpu chi i wneud gwahaniaeth.

Efallai bod gennych chi rywbeth hoffech chi ei newid yn eich stryd neu gymuned leol.

Neu efallai eich bod chi eisiau newid rhywbeth sy’n effeithio’r byd  cyfan.

Yr adnodd

Bydd yr adnodd yn cynnig syniadau a gweithgareddau i’ch helpu i greu newid positif.

Dydy e ddim yn dweud wrthoch chi beth i ganolbwyntio arno, mae hynny lan i chi.

Ond bydd e’n helpu chi i feddwl am y pethau gallech chi eu gwneud er mwyn creu newid, beth bynnag yw’r newid.

Ewch i’r adnodd

Sut ydych chi wedi ei ddefnyddio?

Defnyddia’r hashnod #TasgGwanwyn20 I rannu’r ffyrdd rydych chi wedi defnyddio’r adnodd, ac unrhyw newidiadau rydych chi’n gobeithio eu gwneud!

Gwybodaeth i oedolion sy’n cefnogi chi

Darllenwch ein gwybodaeth i oedolion