Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Hawliau

Gweithgaredd Hawliau Gwanwyn 2022

Eich Taith Hawliau

Mae eich Gweithgaredd Hawliau y tymor yma yn ddarn adfyfyriol i chi fel cymuned. Mae’n gyfle i chi weithio fel grŵp / cymuned a gwerthuso’ch gwaith ar hawliau plant.

Mae hefyd yn gyfle i osod targedau newydd a meddwl am beth hoffech chi gyflawni wrth symud ymlaen.

Rydyn ni wedi creu canllawiau i chi, eich grŵp a’ch arweinydd i ddilyn er mwyn i chi / iddyn nhw fedru arwain y gwaith:

EICH TAITH HAWLIAU

Bydd y Gweithgaredd Hawliau yn cau ddydd Gwener 8 Ebrill 2022.

Gallwch chi anfon eich mapiau ffordd aton ni ar Twitter trwy drydar am @complantcymru neu eu hanfon trwy e-bost at post@complantcymru.org.uk