Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Hawliau

Y Dasg

Y dasg y tymor yma yw bod y Llysgenhadon yn cynllunio’u gweithgaredd “Haf o Hwyl” eu hunain. Gallai hynny fod yn ddiwrnod cyfan o hwyl yn eich ysgol neu’n gyfres o weithgareddau llai, a gallai gyd-fynd â chynlluniau sydd gennych chi eisoes ar gyfer diwedd tymor.

Mwynhau yw nod yr Haf o Hwyl, a does dim angen i’r gweithgareddau bydd eich ysgol yn eu cynllunio gostio llawer o arian, os codir tâl o gwbl, na bod angen offer newydd.

Rydyn ni wedi creu pecyn gweithgaredd, er mwyn i Lysgenhadon Cymunedol fedru arwain y gwaith o gynllunio a chyflwyno eu gweithgaredd Haf o Hwyl. Rydyn ni’n awgrymu gweithio gyda’r disgyblion i ystyried beth fydd yn bosib yn lleoliad eich ysgol cyn iddyn nhw gychwyn ar eu sesiwn gynllunio.

Gallwch chi rannu eich gweithgareddau ar Twitter gan ddefnyddio #HafoHwyl.

Beth arall sy’n digwydd?

Digwyddiadau Lleol:

Yn ogystal â gweithgaredd eich ysgol chi, efallai byddwch chi am roi syniad i’r disgyblion beth sy’n digwydd yn lleol yn ystod gwyliau’r haf fel rhan o’r Haf o Hwyl. Rydyn ni’n casglu gwybodaeth ar ein gwefan, a gallwch chi ei rhannu gyda rhieni a gwarcheidwaid. Cliciwch yma i fynd i’r dudalen.

Llyfr Chwarae:

Rydyn ni’n gweithio ar y cyd â Chwarae Cymru i greu e-lyfr yn llawn syniadau am gêmau difyr, di-dâl i’w chwarae, a bydd yr e-lyfr ar gael i blant a phobl ifanc ei ddefnyddio yn ystod gwyliau’r haf.

Rydyn ni’n gofyn i blant a phobl ifanc roi eu syniadau i ni ar y daflen waith yma. Gallwch chi anfon taflenni gwaith wedi’u llenwi i post@complantcymru.org.uk, neu cliciwch yma i lenwi’r ffurflen ar-lein.

Pecyn Gweithgaredd – Llysgenhadon Cymunedol 

Pecyn Gwybodaeth ar gyfer Gweithiwr Ieuenctid/Arweinydd Grwp – Llysgenhadon Cymunedol

Gwybodaeth i oedolion sy’n cefnogi chi

Darllenwch ein gwybodaeth i oedolion