Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Hawliau

Y tymor hwn, ein her i’n Llysgenhadon Cymunedol yw i godi llais am yr hyn sydd angen newid yn y gymuned.

Rydyn ni wedi creu adnodd i’ch helpu i feddwl am yr holl wasanaethau rydych chi’n eu defnyddio yn y gymuned, ac i ystyried os ydyn nhw’n ddefnyddiol i bawb neu beidio.

  • Ydy pawb yn gallu fforddio y gwasanaethau a’r gweithgareddau yn eich cymuned leol?
  • Oes yna pethau hoffech chi eu cymryd rhan ynddyn nhw, ond sydd ddim ar gael i chi?
  • Oes yna pethau hoffech chi newid?

Rydyn ni wedi creu canllaw ar ddiwedd y pecyn i’ch helpu i godi eich pwyntiau gyda’r person neu grwp cywir yn eich cymuned.

Cwblhewch y pecyn ac anfonwch eich adborth erbyn Rhagfyr 15 os gwelwch yn dda.

Lawrlwythwch ein pecyn