Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Tasg Hawliau

Mae tasg yr haf nawr yn fyw!

Bydd angen i chi:

  1. Defnyddio eich pecyn Adnoddau Llysgenhadon Cymunedol newydd
  2. Dewis 2 neu 3 weithgaredd o’r pecyn Adnoddau Llysgenhadol Cymunedol a’u gwneud gyda grŵp o bobl ifanc (gall hyn fod o fewn eich grŵp cymunedol chi neu un gwahanol). Gall y gweithgareddau yma ddangos i chi pa hawliau nad yw pobl ifanc yn eu derbyn yn eich cymuned chi.
  3. Dweud wrth rywun yn eich cymuned am yr hyn yr ydych wedi ei ddarganfod drwy’r gweithgareddau. Gall y person yma fod yn unrhyw un yr ydych chi’n credu dylai wrando arnoch. (Er enghraifft, os nad ydych yn teimlo’n ddiogel lle rydych chi’n byw gallwch wahodd eich Heddwas Cymunedol i ddod i’ch ymweld) Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yn Adnodd 1.
  4. Adrodd nôl wrth Sally ym mha bynnag ffordd yr hoffech am sut y gwnaethoch gynnal y gweithgareddau o’r pecyn ac am eich profiad o rannu eich barn.
  5. Dewch i rannu eich profiadau gyda Sally a’r Panel Llysgenhadon Cymunedol: 10fed o Fedi yng ngogledd Cymru a’r 16eg o Fedi yn Ne Cymru rhwng 17.00 – 19.00 (lleoliad i’w gadarnhau.)

Lawrlwythwch y pecyn cyfarwyddyd tasg arbennig
Lawrlwythwch y pecyn adnoddau newydd
Defnyddiwch ein pecyn symbolau hawliau plant

Cysylltwch â ni os oes gennych chi gwestiwn, neu os ydych chi eisiau pecyn am ddim yn cynnwys posteri a bathodynnau.