Categori: Datganiad I’r Wasg

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar ysbyty Hillview

Yn ymateb i gyhoeddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru bod cofrestriad ysbyty iechyd meddwl Hillview wedi’i atal, dywedodd Rocio Cifuentes MBE: […]

Comisiynydd yn galw am gael gwared ar y terfyn dau blentyn mewn llythyr ar y cyd

Ynghyd â sefydliadau hawliau plant ar draws y DU, mae Comisiynydd Plant Cymru wedi galw am gael gwared ar y […]

Amddiffyniad Cyfartal – Comisiynydd yn croesawu’r newid hanesyddol

21 Mawrth 2022 Yn ymateb i’r ffaith fod cosbi plant yn gorfforol nawr yn anghyfreithlon yng Nghymru, dywedodd Yr Athro […]

Comisiynydd Plant yn rhybuddio bod dim lleoedd addas i bobl ifanc mewn argyfwng iechyd meddwl

5 Hydref 2021 Mae angen safleoedd ‘noddfa’ yng Nghymru ar gyfer pobl ifanc sy’n profi argyfwng iechyd meddwl, yn ôl […]

Neges y Comisiynydd Plant ar wythnos canlyniadau

10 Awst 2021 Dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Dwi’n meddwl bod y ffordd y mae pobl ifanc wedi delio […]

Comisiynydd yn ymateb i ddiweddariad Llywodraeth ar gyfle i ddisgyblion i fynd i’r ysgol cyn y Pasg

3 Mawrth 2021 Ym ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 3 Mawrth, dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Fe wnaeth miloedd […]

‘Effaith ddinistriol’ y pandemig ar blant a phobl ifanc

12 Chwefror 2021 Mae adroddiad sy’n cyflwyno safbwyntiau a phrofiadau bron i 20,000 o blant a phobl ifanc rhwng 3 […]

‘Ydyn ni yna eto?’ – Adroddiad Comisiynwyr Plant y DU i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

18 Rhagfyr 2020 Mae pedwar comisiynydd plant y Deyrnas Unedig yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig a’r llywodraethau datganoledig […]

Comisiynydd yn ymateb i benderfyniad Llywodraeth Cymru i symud ysgolion uwchradd i ddysgu ar-lein

10 Rhagfyr 2020 Datganiad gan Gomisiynydd Plant Cymru ym ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru heddiw: “Ar yr un diwrnod y […]