Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Categori: Datganiad I’r Wasg

Neges y Comisiynydd Plant ar wythnos canlyniadau

Dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Dwi’n meddwl bod y ffordd y mae pobl ifanc wedi delio gyda’r 18 mis […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i ddiweddariad Llywodraeth ar gyfle i ddisgyblion i fynd i’r ysgol cyn y Pasg

Ym ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 3 Mawrth, dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Fe wnaeth miloedd o bobl ifanc […]

Darllenwch Fwy

‘Effaith ddinistriol’ y pandemig ar blant a phobl ifanc

Mae adroddiad sy’n cyflwyno safbwyntiau a phrofiadau bron i 20,000 o blant a phobl ifanc rhwng 3 a 18 oed […]

Darllenwch Fwy

‘Ydyn ni yna eto?’ – Adroddiad Comisiynwyr Plant y DU i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Mae pedwar comisiynydd plant y Deyrnas Unedig yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig a’r llywodraethau datganoledig i fynd i’r […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i benderfyniad Llywodraeth Cymru i symud ysgolion uwchradd i ddysgu ar-lein

Datganiad gan Gomisiynydd Plant Cymru ym ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru heddiw: “Ar yr un diwrnod y cyhoeddodd y CU […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn croesawi penderfyniad Llywodraeth Cymru ar arholiadau 2021

Yn ymateb i ddatganiad y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn dweud ni fydd arholiadau TGAU, UG a Lefel A yng […]

Darllenwch Fwy

Cyhoeddi adolygiad Comisiynydd Plant Cymru o gamau gweithredu Llywodraeth Cymru

Bydd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, yn adolygu ymateb Llywodraeth Cymru i farwolaeth Dylan Seabridge yn 2011 a […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn galw am osod graddau pobl ifanc ar sail asesiadau athrawon

Galwodd y Comisiynydd hefyd ar Lywodraeth Cymru i ystyried oedi canlyniadau TGAU oni bai eu bod nhw’n sicrhau ‘ffydd y […]

Darllenwch Fwy

Datganiad y Comisiynydd cyn cyhoeddi canlyniadau arholiadau

Dyma ddywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, cyn cyhoeddi canlyniadau arholiadau Ddydd Iau: “Mae ein pobl ifanc wedi […]

Darllenwch Fwy