Categori: Datganiad I’r Wasg

‘Angen newid mawr’ yn y gofal iechyd meddwl a llesiant i blant agored i niwed

Mae rhai o blant mwyaf bregus Cymru yn cael eu gyrru yn ôl ac ymlaen rhwng gwasanaethau sy’n methu cytuno […]

“Mae’n rhaid i ni gydweithio nawr i ddymchwel y rhwystrau sy’n rhwystro ein plant rhag dysgu ac athrawon rhag dysgu.

19 Mehefin 2020 Yn ymateb i ymchwil diweddar cyhoeddwyd gan UCL ar brofiadau plant o ddysgu o adref a’r datblygiadau […]

Comisiynydd yn ymateb i ganllawiau ail-agor ysgolion Llywodraeth Cymru

10 Mehefin 2020 Yn ymateb i ganllawiau newydd Llywodraeth Cymru ar ail-agor adeiladau ysgolion yn ym mis Mehefin 2020, croesawodd […]

Comisiynydd yn ymateb i ddiswyddiad pennaeth Ysgol Rhuthun

3 Chwefror 2020 Dywedodd Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Rwy’n falch fod Cyngor Rheoli’r ysgol wedi gweithredu’n bendant […]

Comisiynydd yn ystyried defnyddio pwerau statudol

3o Tachwedd 2017 Wrth ymateb i ddatganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru mewn ymateb i’w hadroddiad blynyddol diweddaraf, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, […]

Comisiynydd Plant Cymru yn lansio astudiaeth ar fasnachu plant yng Nghymru

Heddiw (18 Mawrth 2009) bydd Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, yn cyhoeddi canfyddiadau astudiaeth ar fasnachu plant yng Nghymru.