Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Categori: Datganiad I’r Wasg

Comisiynydd yn ymateb i ddiswyddiad pennaeth Ysgol Rhuthun

Dywedodd Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Rwy’n falch fod Cyngor Rheoli’r ysgol wedi gweithredu’n bendant dros y penwythnos. […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ystyried defnyddio pwerau statudol

Wrth ymateb i ddatganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru mewn ymateb i’w hadroddiad blynyddol diweddaraf, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland: “Er […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant Cymru yn lansio astudiaeth ar fasnachu plant yng Nghymru

Heddiw (18 Mawrth 2009) bydd Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, yn cyhoeddi canfyddiadau astudiaeth ar fasnachu plant yng Nghymru.

Darllenwch Fwy