Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Categori: Datganiad I’r Wasg

Datganiad y Comisiynydd cyn cyhoeddi canlyniadau arholiadau

Dyma ddywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, cyn cyhoeddi canlyniadau arholiadau Ddydd Iau: “Mae ein pobl ifanc wedi […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i adroddiad hawliau plant pwyllgor PPIA

Yn ei hymateb i adroddiad y pwyllgor PPIA ar hawliau plant, a gyhoeddwyd ar 11 Awst, dywedodd Yr Athro Sally […]

Darllenwch Fwy

Datganiad y Comisiynydd ynglŷn â’i llythyr i undebau dysgu

Yn ymateb i adborth i lythyr a ddanfonwyd yn ddiweddar at undebau addysg yng Nghymru, dywedodd yr Athro Sally Holland, […]

Darllenwch Fwy

Rhaid i’r Bil Cwricwlwm ac Asesu fynd ymhellach i sicrhau hawliau a llesiant plant

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad ynghylch y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), mae Comisiynydd Plant Cymru, yr Athro Sally Holland, yn […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i adroddiad Arolygaeth Prawf Ei Mawrhydi am Wasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd

Yn ymateb i adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Arolygaeth Prawf Ei Mawrhydi am Wasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd, fe ddywedodd yr […]

Darllenwch Fwy

“Ddylai Llywodraeth Cymru ddim cefnu ar flynyddoedd o waith ar newidiadau brys i amddiffyn hawliau plant sy’n cael eu haddysg gartref”

Yn ymateb i benderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio cyflwyno Rheoliadau a Chanllawiau Statudol newydd ar gyfer dewis addysgu plant gartref […]

Darllenwch Fwy

‘Angen newid mawr’ yn y gofal iechyd meddwl a llesiant i blant agored i niwed

Mae rhai o blant mwyaf bregus Cymru yn cael eu gyrru yn ôl ac ymlaen rhwng gwasanaethau sy’n methu cytuno […]

Darllenwch Fwy

“Mae’n rhaid i ni gydweithio nawr i ddymchwel y rhwystrau sy’n rhwystro ein plant rhag dysgu ac athrawon rhag dysgu.

Yn ymateb i ymchwil diweddar cyhoeddwyd gan UCL ar brofiadau plant o ddysgu o adref a’r datblygiadau ddoe sy’n taflu […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i ganllawiau ail-agor ysgolion Llywodraeth Cymru

Yn ymateb i ganllawiau newydd Llywodraeth Cymru ar ail-agor adeiladau ysgolion yn ym mis Mehefin 2020, croesawodd yr Athro Sally […]

Darllenwch Fwy