Categori: Datganiad I’r Wasg

Comisiynydd yn croesawi penderfyniad Llywodraeth Cymru ar arholiadau 2021

10 Tachwedd 2020 Yn ymateb i ddatganiad y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn dweud ni fydd arholiadau TGAU, UG a […]

Cyhoeddi adolygiad Comisiynydd Plant Cymru o gamau gweithredu Llywodraeth Cymru

22 Medi 2020 Bydd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, yn adolygu ymateb Llywodraeth Cymru i farwolaeth Dylan Seabridge […]

Comisiynydd yn galw am osod graddau pobl ifanc ar sail asesiadau athrawon

17 Awst 2020 Galwodd y Comisiynydd hefyd ar Lywodraeth Cymru i ystyried oedi canlyniadau TGAU oni bai eu bod nhw’n […]

Datganiad y Comisiynydd cyn cyhoeddi canlyniadau arholiadau

12 Awst 2020 Dyma ddywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, cyn cyhoeddi canlyniadau arholiadau Ddydd Iau: “Mae ein […]

Comisiynydd yn ymateb i adroddiad hawliau plant pwyllgor PPIA

11 Awst 2020 Yn ei hymateb i adroddiad y pwyllgor PPIA ar hawliau plant, a gyhoeddwyd ar 11 Awst, dywedodd […]

Datganiad y Comisiynydd ynglŷn â’i llythyr i undebau dysgu

14 Gorffennaf 2020 Yn ymateb i adborth i lythyr a ddanfonwyd yn ddiweddar at undebau addysg yng Nghymru, dywedodd yr […]

Rhaid i’r Bil Cwricwlwm ac Asesu fynd ymhellach i sicrhau hawliau a llesiant plant

8 Gorffennaf 2020 Wrth ymateb i’r cyhoeddiad ynghylch y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), mae Comisiynydd Plant Cymru, yr Athro […]

Comisiynydd yn ymateb i adroddiad Arolygaeth Prawf Ei Mawrhydi am Wasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd

2 Gorffennaf 2020 Yn ymateb i adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Arolygaeth Prawf Ei Mawrhydi am Wasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd, […]

“Ddylai Llywodraeth Cymru ddim cefnu ar flynyddoedd o waith ar newidiadau brys i amddiffyn hawliau plant sy’n cael eu haddysg gartref”

23 Mehefin 2020 Yn ymateb i benderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio cyflwyno Rheoliadau a Chanllawiau Statudol newydd ar gyfer dewis […]